Bibliotek

Tidsignal Nummer 7 – Vänstern och islam

Tidsignal Nummer 7 – Vänstern och islam

Upphov: Farooq Sulehria, Håkan Blomqvist, Mattias Gardell, Åsa Linderborg …

Utgivare/År: Stockholm : Carlsson, 2007

ISBN: 978-91-7331-164-9

Sidor: 80 sidor

Ämnen: Tidskrifter, Rasism

”Religiös fanatism, Muhammedkriser, hedersmord och självmordsbombare. Muslimsk fundamentalism och politisk islamism – västvärldens politiska och kulturella liv tycks invaderas av hot mot vad som gärna kallas det moderna projektet. Den hundrafemtioåriga perioden från franska revolutionen till Hitlertysklands undergång har ibland beskrivits som en kraftmätning mellan två olika ideologiska familjer; den konservativa grundad på börd, tradition och religiös tro kontra den progressiva präglad av sekulära medborgarideal, förnuftsinriktning och framtidsorientering. Såväl vänstern – från socialdemokrati till kommunism – som liberal borgerlighet och reformkonservatism har gärna placerat sig i den sekulära familjen och även tillfälligt kunnat gå samman i kraftmätningen mot reaktionen, som under perioden 1941-45 i den stora alliansen mellan Sovjetunionen och västmakterna gentemot Tredje Riket.”
Från marxistarkiv.se: ”Detta nummer av tidskriften finns i sin helhet i PDF-format, se: Tidsignal 7 som PDF.
Dessutom finns en del av artiklarna tillgängliga separat. Till dessa ges länkar nedan.

Innehåll: • Håkan Blomqvist, Åsa Linderborg: Inledning

• Mattias Gardell: De kallar oss islamkramare

• Intervju med Tariq Ali: Den antiimperialistiska vänstern och islam

• Edda Manga: Sekularism och vänstern

• Alex Cowper: Varför vi borde försvara sekularism

• Catherine Samary: Bortom slöjan – vilken demokrati bör vänstern stå för?

• Thomas Anderberg: Hammaren och stjärnan

• Farooq Sulehria: Den islamiska fundamentalismens rötter

• Sholeh Irani: Che eller Chemram?

Kopiera länk