Bibliotek

Till kritiken av den politiska ekonomin / Karl Marx

Till kritiken av den politiska ekonomin

Upphov: Karl Marx ; övers.: Bertil Wagner

Utgivare/År: Stockholm : Arbetarkultur, 1970

ISBN: Saknas

Sidor: 286 sidor

Ämnen: Ekonomi, Filosofi, Kapitalism, Marxism, Socialism

”Till kritiken av den politiska ekonomin  är en förstudie till Marx huvudverk Kapitalet, vars första band kom från trycket 1867. Med behandlingen av sådana komponenter i den borgerliga ekonomins system som kapital, jordegendom och lönarbete analyserar Marx, för att använda ord, de ekonomiska levnadsbetingelserna för de tre stora klasser, i vilka de moderna borgerliga samhället sönderfallet. Vidare klargör han det inre sambandet mellan stat, utrikeshandel och världsmarknad. Skriften skall vid läsningen självfallet sättas in i sitt tidsmässiga sammanhang. Den omvärdering av dittills förhärskande ekonomiska betraktelsesätt Karl Marx utförde med Kritiken av den politiska ekonomin  har emellertid varit av grundläggande, för att inte säga revolutionerande förståelsen av den kapitalistiska samhällsordningens ekonomiska struktur, liksom för felsluten i de av de klassiska borgerliga ekonomerna utarbetade teorierna och ekonomiska lagarna. Som introduktion till ett fördjupat studium av de lagar som styr den sociala och ekonomiska utvecklingen hör denna skrift till de oumbärliga.”

Kopiera länk