Bibliotek

Vänsterns väg – Ett debattinlägg / C.H. Hermansson

Vänsterns väg – Ett debattinlägg

Upphov: C.H. Hermansson

Utgivare/År: Stockholm : Rabén & Sjögren, 1965

ISBN: Saknas

Sidor: 182 sidor

Ämnen: Samhällsliv, Vänsterpartiet

Debattbok från 1965. ”C.H. Hermanssons nya bok är både ett debattinlägg och en programskrift. Men som programskrift är den ingalunda något snävt partipolitiskt inlägg. Kommunistledaren har i själva verket en betydligt mer ambitiös målsättning: ett förslag till långtidsprogram för en bred vänstersamling i traditionell mening. Hermansson hävdar att den nuvarande partistrukturen i vårt land är föråldrar och inte längre motsvarar de ekonomiska soch sociala förändringar som ägt rum under de senaste 30 åren. Han underkänner samtliga de svenska partibildningarna — och börjar sympatiskt nog med sin egen. Inget av de politiska partierna har förmått ge tillfredsställande svar på viktiga frågor som ställs särskilt av ungdomen, hävdar han. Han diskuterar utförligt den ekonomiska demokratins problem och kräver med skärpa att andra värderingar än den kapitalistiska lönsamheten skall vara avgörande för användningen av samhället samlade resurser, vilket, säger han, måste nödvändiggöra djupgående förändringar i ägande- och maktförhållandena i Sverige. I ett avslutande kapitel förutspår han radikala förändringar såvväl inom de svenska partierna som i deras förhållanden sinsemellan.”

Kopiera länk