Bibliotek

Vision och verklighet – ett urval ur Ernst Wigforss politiska författarskap

Vision och verklighet – ett urval ur Ernst Wigforss politiska författarskap: Med inledning och kommentar av Ove Sandell

Upphov: Ernst Wigforss ; medarb.: Ove Sandell

Utgivare/År: Stockholm : Prisma, 1971

ISBN: Saknas

Sidor: 162 sidor

Ämnen: Samhällsliv, Socialdemokrati, Socialism

”Intresset för Ernst Wigforss som politisk författare har under det senaste decenniet varit i stadigt stigande. Wigforss är ju inte bara en av de politiker som haft ett avgörande inflytande på det moderna svenska samhällets uformning; hans roll som debattör, idégivare och programförfattare har med tiden kommit att betonas allt starkare. Ove Sandell, kulturredaktör i Arbetet, har i samarbete med Ernst Wigforss sammanställt denna volym, där artiklar från ett drygt halvsekel valts ut i syfte att ge en helhetsbild av Wigforss politiska tänkande. De socialistiska idéerna står givetvis i förgrunden, men även dokument som berör konkreta politiska situationer har medtagits. Ernst Wigforss framstår i Vision och verklighet  som en central kraftkälla i vårt politiska liv, en agitator i detta ords bästa mening. Eller med utgivarens formulering: ”Han har kunnat får människor att uppleva utopins lockelse och meningsfullhet. De känner, som inför kanske ingen annan svensk politikers förkunnelse, att politik ytterst har att skaffa med rättvisa, moral och frågan om ett för alla människor värdefullt liv.””

Kopiera länk