Bibliotek

Myten om judebolsjevismen – Antisemitism och kontrarevolution i svenska ögon / Håkan Blomqvist

Myten om judebolsjevismen – Antisemitism och kontrarevolution i svenska ögon

Upphov: Håkan Blomqvist

Utgivare/År: Stockholm : Carlsson, 2013

ISBN: 978-91-7331-590-6

Sidor: 248 sidor

Ämnen: Europa, Kommunistiska rörelser, Rasism, Ryssland, Sovjetunionen

”Antisemitismen är ett ont som florerar, både historiskt och i dag. Konspirationsteorierna är många och har en skrämmande livskraft. De har använts och används som ett ideologiskt och politiskt maktinstrument, trots mindre än en mansålders avstånd till världens mest ödeläggande folkmord. Varningar för ”ett judiskt världsherravälde” tillhör deras mobiliserande idé. Det har bland annat handlat om myten om judebolsjevismen – om bolsjevikrevolutionen och kommunismen som verk av världens judar för att ta över de kristna indoeuropeiska nationerna. Myten om den judiska världskonspirationen har gamla rötter och har utnyttjats på olika sätt. I boken undersöker författaren hur föreställningar kring sambandet mellan bolsjevismen, judar och judendom/judenhet kunde uttryckas i svensk offentlighet åren efter första världskriget. Med många exempel ger Blomqvist en bred och förfärande bild av den öppna såväl som den smygande antisemitism som återspeglas i källmaterialet.”

Kopiera länk