Bibliotek

Malcolm X talar

Malcolm X talar – Ett urval anföranden och uttalanden redigerade och försedda med korta inledningar av George Breitman

Upphov: Malcolm X ; red.: George Breitman ; övers.: Sven Bergström

Utgivare/År: Stockholm : Rabén & Sjögren, 1969

ISBN: Saknas

Sidor: 239 sidor

Ämnen: Rasism, USA

”I de här återgivna talen hävdar Malcolm X att den amerikanska demokratin är byggd på hyckleri. Han söker påvisa att de rasistiska element som dominerar det amerikanska samhällssystemet, regeringen och ekonomin slutgiltigt tvingat de svarta att ompröva de metoder de tidigare använt för att bli fullvärdiga medborgare i detta samhälle. De demokratiska metoderna med ”sit in-strejker”, ”frihetsmarscher” och ”ickevålds-taktik” visade sig, enligt hans mening, oförmögna att ge några som helst resultat, tvärtom ledde de till mera bitterhet och ökad alienation. Malcolm X försökte belysa hur och varför dessa metoder hade misslyckats och förklarade för de svarta vad de borde göra i stället. Han hävdade att de svarta var tvungna att kämpa och dö för sin frihet. Han var den förste svarte amerikan i vår tid som ville påstå att det fanns behov av en revolution i Förenta staternas rasistiska samhälle. Han utarbetade sin teori om vad som måste uträttas, och i dag är en del av de svarta i Förena staterna i färd med att omsätta hans teori i praktiken.”

Kopiera länk