Bibliotek

Kvinnobilder

Förstamajboken 1975 – Kvinnobilder

Utgivare/År: Stockholm : Grupp 8, Svenska kvinnors vänsterförbund, Ordfront, 1975

ISBN: 91-7324-020-6

Sidor: 167 sidor

Ämnen: Arbetarrörelsen, Arbete, Feminism, Samhällsliv

”I 1975 års förstamajbok berättar sextio bidrag om kvinnors liv och arbete, bekymmer och glädjeämnen. Det är en fascinerande läsning i ämnen som länge varit undanskyfflade eller tabubelagda. Kvinnors skildringar av sin egen och medsystrars kamp för människovärde och likaberättigande De insända bidragen spänner över ett stort fält. Från glädjen över den första mensen att äntligen ha blivit kvinna – till minnen av politisk kamp i andra världskrigets nazistiska utrotningsläger. Boken ger röst åt ett litet antal människor. Men ändå kan man genom dessa bidrag ana de mängder av viktig kunskap som finns dold hos de många kvinnor som ännu inte kunnat göra sig hörda.”

Kopiera länk