Bibliotek

Arbetarrörelsen i överflödets samhälle / André Gorz

NAMN

Upphov: André Gorz ; efterskrift av Gunnar Fredriksson ; övers.: Olle Moberg

Utgivare/År: Stockholm : Rabén & Sjögren, 1965

ISBN: Saknas

Sidor: 188 sidor

Ämnen: Arbetarrörelsen, Arbete, Europa, Fackföreningsrörelsen, Marxism, Produktion

”Den österrikiskfödde, numera franske medborgaren
André Gorz anses vara en av den kontinentala ”vänsterns” främsta politiska teoretiker och en av dess främsta förespråkare för en marxistisk förnyelse av den europeiska arbetarrörelsen. Föreliggande skrift är utan all gensägelse ett av de väsentligaste bidragen hittills till en systematisk kritik och analys av dagens nykapitalistiska samhälle i Västeuropa. Gorz fördjupar och vidareutvecklar marxismens centrala lära om alienationen, ”die Verfremdung”, arbetarnas och tjänstemännens avhumanisering i den kapitalistiska arbetsprocessen. Samtidigt följer han upp den debatt som inleddes med Galbraiths ”Överflödets samhälle” och som hos oss fått sin lokale förespråkare i ingen mindre än Tage Erlander (”Valfrihetens samhälle”).
Medan både Galbraith och Erlander som goda liberaler förklarar att statens uppgift är att bygga upp en infrastruktur som gör det möjligt för folk att välja mellan de varor som industrin producerar, hävdar Gorz att det är nödvändigt att förändra produktionens inriktning — i stället för företagsekonomiska kalkyler måste man ha kalkyler som tar hänsyn till den mänskliga utvecklingen. Den enda instans som kan sköta om den sortens planering är en icke-byråkratiserad fackföreningsrörelse, som inte bara inskränker sig till att kräva högre löner för i första hand de högavlönade utan som framför allt tar hänsyn till människornas behov av medbestämmanderätt och medinflytande.”

Kopiera länk