Bibliotek

Emily Greene Balch [biografi] / Mercedes M. Randall, Emilia Fogelklou Norlind

Emily Greene Balch – Mercedes M. Randalls biografi i sammandrag av Emilia Fogelklou Norlind

Upphov: Mercedes M. Randall ; red. och övers.: Emilia Fogelklou Norlind

Utgivare/År: Stockholm: Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, 1966

ISBN: Saknas

Sidor: 26 sidor

Ämnen: Biografier, Broschyrer, Krig och fred

Från förordet: ”Emily Greene Balch hör liksom Jane Addams till de framstående kvinnor från många länder som 1915 samlades i Haag till en konferens i protest mot kriget och som därefter grundade Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. I nära vänskap och besjälade av ”aktiv god vilja” arbetade de under de följande decennierna på att förverkliga förbundets målsättning. Liksom Jane Addams 1931 fick också Emily Balch 1946 (tillsammans med John Mott) Nobels fredpris.”

Kopiera länk