Bibliotek

Klartext – Marxistisk litteraturkritik

Klartext – Marxistisk litteraturkritik

Upphov: Kritiska seminariet vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Göteborg

Utgivare/År: Göteborg : Författarförlaget ; 1972

ISBN: 91-7054-069-1

Sidor: 180 sidor

Ämnen: Kultur, Marxism, Samhällsliv

”När universitetsutbildningen effektiviseras och ”genomströmningshastigheten” ökas sker det i samhällsanpassningens namn. UKAS är ett försök att åstadkomma en sådan strukturrationalisering av den postgymnasiala utbildningen. Denna utveckling får naturligtvis också ideologiska konsekvenser. Att hävda att universitetet måste anpassas till samhället betyder bl.a. att utrymmet för systemkritik kommer att minska. Den ideologikritik och de vetenskapliga alternativ alltfler studerande känner behov av måste därför arbetas fram utanför de UKAS-anpassade institutionerna. Det är mot denna bakgrund man skall betrakta Kritiska Seminariet vid litteraturvetenskapliga institutionen i Göteborg. Vi har arbetat sedan 1969 och sökt balansera den traditionella undervisningen i ämnet litteraturvetenskap. Verksamheten har mest inriktats på kritiska genomgångar av den officiella litteraturhistoriens läsningar och analyser av samhällskritisk litteratur. Vi har på så sätt försökt befria dessa diktverk från den litteraturhistoriska bråte som alltför ofta skymt sikten in mot deras sociala centrum.”

Kopiera länk