Bibliotek

För Marx / Louis Althusser

För Marx

Upphov: Louis Althusser ; övers.: Jan Stolpe

Utgivare/År: Staffanstorp : Cavefors ; 1968

ISBN: Saknas

Sidor: 269 sidor

Ämnen: Filosofi, Marxism

”Innehåll: • Inledning till den svenska översättningen • Företal. • Feuerbachs ”Filosofiska manifest” • Den unge Marx (Teoretiska frågor): I. Det politiska problemet II. Det teoretiska problemet III. Det historiska problemet • Motsättning och överdetermination • Piccolo Teatro, Bertalozzi och Brecht. Anteckningar om den materialistiska teatern • Marx’ Ekonomisk-filosofiska manuskript från 1844 (Politisk ekonomi och filosofi) • Den materialistiska dialektiken: I. Praktisk lösning och teoretiskt problem. Varför teori? II. En teoretisk revolution i arbete III. Den teoretiska praktikens arbetsprocess IV. En ”redan given” strukturerad sammansatt helhet V. Dominerande struktur: motsättning och överbestämning • Marxism och humanism”

Kopiera länk