Bibliotek

Kvinnor i arbetarrörelsen

Kvinnor i arbetarrörelsen – Hågkomster och intervjuer sammanställda av Eva Karlsson

Upphov: red.: Eva Karlsson

Utgivare/År: Stockholm : Prisma, 1975

ISBN: 91-518-0961-3

Sidor: 128 sidor

Ämnen: Arbetarrörelsen, Feminism, Socialdemokrati

”Bland de politiska kvinnorörelserna intar Socialdemokratiska kvinnoförbundet en särställning, genom sin storlek och i egenskap av sidoorganisation till det parti som i mer än fyrtio år innehaft regeringsmakten. Det kan förefalla egendomligt att debatten – inom och utom förbundet – om kvinnofrågor förs med samma intensitet nu som vid tiden för den allmänna rösträttens genombrott. Vad har hänt sedan kvinnan fick politisk rösträtt? Hur har arbetarrörelsens kvinnor velat och kunnat påverka sin situation? Vilka frågor har de uppfattat som viktigast? Hur har den dubbla partianslutningen och de dubbla lojaliteterna inverkat på deras politiska möjligheter? Dessa och andra frågor ställs i denna bok till kvinnor inom arbetarrörelsen som växte upp under första världskriget och till några representanter för den s.k. mellangenerationen. Samtidigt som svaren ger stoff till en fördjupad diskussion om kvinnans villkor och rörelsens inriktning mot ett människovänligare samhälle ger de inblickar i en annan sorts kulturhistoria – det arbetande folkets. Arbetarrörelsens kvinnor berättar ogärna om sig själva – med ännu större tvekan skriver de om sitt eget liv. Det är utgivarnas förhoppning att denna sammanställning ska bidra till en fylligare dokumentation om arbetarkvinnors liv och arbete – och uppmuntra många många fler att berätta sina minnen.”

Kopiera länk