Bibliotek

Om ’Kapitalet’ av Karl Marx / Friedrich Engels

Om ’Kapitalet’ av Karl Marx

Upphov: Friedrich Engels ; övers.: Kamma Lager

Utgivare/År: Moskva/Stockholm : Progress/Arbetarkultur, 1974

ISBN: 91-7014-028-6

Sidor: 123 sidor

Ämnen: Arbete, Ekonomi, Filosofi, Kapitalism, Marxism, Produktion

Från inledningen: ”De verk som ingår i föreliggande volym utgör endast en liten del av det som Friedrich Engels skrivit med anknytning till »Kapitalet» av Karl Marx. Under mer än ett halvsekel samarbetade Engels intimt med Marx. Brevväxlingen mellan marxismens grundläggare visar att Engels aktivt deltog i utarbetande av flera viktiga teser i »Kapitalet», att han ständigt hjälpte Marx med råd, sakupplysning och kritik. Grundsatserna i den marxska läran vidareutvecklas och motiveras i flera glänsande arbeten av Engels. Efter Marx’ död gav Engels ut andra och tredje bandet av »Kapitalet» — bearbetningen av de efterlämnade manuskripten fordrade ett stort arbete — och nya upplagor av första bandet och några andra verk av Marx. I sina förord till de av honom utgivna arbetena av Marx bemötte Engels motståndarna till den marxska läran. I föreliggande samlingsband ingår endast några, till formen självständiga verk av Engels men skrivna med direkt anknytning till »Kapitalet».”

Kopiera länk