Bibliotek

Kvinnor och omsorgsarbete / Kari Wærness

Kvinnor och omsorgsarbete – Ett kvinnoperspektiv på människovård och professionalisering

Upphov: Kari Wærness ; övers.: Synnöve Olsson

Utgivare/År: Stockholm : Prisma, 1983

ISBN: 91-518-1614-8

Sidor: 185 sidor

Ämnen: Arbete, Feminism, Klass, Samhällsliv

”Kari Wærness bok handlar om de behov av hjälp, vård och omsorg som vi alla har under olika faser av vårt liv. I fokus står den omsorg som inte är knuten till förväntan att patienten ska bli frisk, utan till stillestånd eller tillbakagång. T ex den omsorg som kroniskt sjuka, handikappade och gamla människor kan behöva varje dag. Vart vi än vänder blicken är det kvinnor vi ser i funktion: mödrar, döttrar, sonhustrur, grannkvinnor, tjänsteflickor, hemsamariter, vårdbiträden och andra offentliganställda omsorgsarbeterskor (vilkas yrkesbeteckningar ofta växlar, medan lönegraderna däremot ligger still). Genom hela boken är det två röda trådar som vävs samman till ett komplext men tydligt mönster. Den ena tråden är den som hela tiden lyfter fram de hjälpbehövandes behov: hur kan omsorgsarbetet organiseras och ges ett innehåll som svarar mot omsorgsbehoven? Den andra tråden är den som samtidigt och ständigt påminner oss om de omsorgsarbetande kvinnornas behov: hur kan de i och genom sitt omsorgsarbete utveckla sina kapaciteter, uppnå självförverkligande, erkännande och jämställdhet? Hur kan deras mänskliga, yrkesmässiga och fackliga intressen tillgodoses? Om jag uppfattar Kari Wærness rätt efterlyser hon, av både kvinnopolitiska och vårdpolitiska skäl, ett stöd för och en uppbackning av den kompetens som kvinnor genom generationer förvärvat. En ’gammal’ kompetens, som såvitt jag begriper faktiskt borde passa som hand i handske till nya, progressiva vårdideologiska principer. Och värdesättas därefter. Inte med välvilliga klappar på axeln, utan med en respekt som syns i lönekuvert, i organisatoriska principer, samarbetsformer, utbildningsprogram.” Ur Rosmari Eliassons förord

Kopiera länk