Bibliotek

Kvinnor och politik / Maud Eduards

Kvinnor och politik – Fakta och förklaringar

Upphov: Maud Eduards

Utgivare/År: Stockholm: Liber/Jurist- och Samhällsvetareförbundet, 1977

ISBN: 91-38-03476-X

Sidor: 154 sidor

Ämnen: Arbete, Feminism, Kapitalism, Marxism, Samhällsliv, Socialism

”Vårt samhälle formas av män. Det är de som har den politiska
makten, som ansvarar och planerar för vår gemensamma tillvaro. Varför tar inte kvinnorna sin del av ansvaret? Varför finns det fler män än kvinnor i politiken? Hindrar mannen kvinnan från att delta i det politiska arbetet? Eller står svaret att finna hos kvinnan? I hennes uppfostran? Modersrollen? Hennes annorlunda utbildning? Valet mellan hem- och förvärvsarbete? Eller är det kapitalismen som skapat en kvinnofientlig samhällsstruktur? Är det rentav naturligt att kvinnor och män har olika funktioner i samhället?
Maud Eduards har i Kvinnor och politik sammanställt en mängd forskningsresultat och debattinlägg för att försöka finna svaret på dessa frågor.
Att det finns färre kvinnor än män i svensk politik konstateras först i en bred faktadel. Bl a behandlas kvinnans väg till rösträtt, hennes partival, kvinnorepresentationen i riksdag, kommunfullmäktige och landsting, kvinnan i facket och hennes villkor i utbildningen och på arbetsmarknaden. I en andra del har Maud Eduards ställt samman en katalog av allmängiltiga förklaringar och synsätt, där Sverige är det viktigaste enskilda landet. Det är en provkarta på förklaringar som förs fram i debatter av skribenter, forskare, kvinnosakskämpar och andra.”

Kopiera länk