Bibliotek

Kvinnor och teknologi / Maria Bergom-Larsson

Kvinnor och teknologi – Några exempel hämtade huvudsakligen från Sverige

Upphov: Maria Bergom-Larsson

Utgivare/År: Stockholm : Fredrika-Bremer-förbundet, 1980

Sidor: 60 sidor

Ämnen: Arbete, Feminism, Produktion, Samhällsliv

Ur förordet: ””Kvinnor och teknologi” har tillkommit som ett beställningsarbete av FN våren 1979. Den finns översatt till engelska i FN organisationen UNITARs regi med titeln ”Women and Technology in the Industrialized Countries”, Science and Technology Working Papers Series, No 8. Arbetet med rapporten har skett i stimulerande samarbete med Berit Ås. Maj Wechselmann, Inga-Lisa
Sangregorio, Elisabeth Hermodsson och Kristina Torsson har också bidragit med material och värdefulla synpunkter.
”Kvinnor och teknologi” kan betraktas som ett försök att ge exempel på hur ny teknologi och existerande maktstrukturer griper in och förstärker varandra. Att kvinnorna i u-länderna körts över av ny västerländsk och storskalig teknik har dokumenterats upprepade gånger. Däremot finns ännu inte mycket material om i-landskvinnornas förhållande till den teknologiska utvecklingen. Mycket i rapporten bör fördjupas och vidareutvecklas. Trots det har jag ändå valt att trycka den i denna mer skissartade form, eftersom det idag finns ett uttalat intresse för de frågeställningar som rapporten behandlar. Som ett appendix till rapporten återges här också de fyra kommentarer från kvinnor i Finland, Danmark och Norge som finns med i den engelska versionen. Stockholm september 1980 Maria Bergom-Larsson”

Kopiera länk