Bibliotek

Kvinnors makt och inflytande / Delegationen för jämställdhetsforskning

Kvinnors makt och inflytande – Forskningsöversikt och forskningsbehov; rapport nr 15

Upphov: Delegationen för jämställdhetsforskning

Utgivare/År: Stockholm : JÄMFO, 1989

ISSN: 0283-4960

Sidor: 229 sidor

Ämnen: Ekonomi, Feminism, Samhällsliv

Statlig rapport från 1989 bestående utav uppsatser om skillnader i makt och inflytande mellan män och kvinnor i Sverige och forskningsläget kring området. Med bidrag av: Anna Christensen, Anita Dahlberg, Maud Landby Eduards, Mona Eliasson, Gunnel Gustafsson, Carin Holmberg, Anna Jónasdóttir, Gunhild Kyle, Tiiu Soidre-Brink, Elisabeth Sundin, Marianne Sundström, Sven Thiberg, Gun Widmark.

Kopiera länk