Bibliotek

Teknik på kvinnors vis – Om villkor och möjligheter / Harriet Aurell

Teknik på kvinnors vis – Om villkor och möjligheter

Upphov: Harriet Aurell

Utgivare/År: Stockholm : ESF-rådet, 2000

ISBN: 9163119285

Sidor: 55 sidor

Ämnen: Feminism, Samhällsliv

”Varför väljer kvinnor ofta bort teknik? Det är en av många frågor som diskuteras i rapporten. Går det att göra teknik fascinerande? Med utgångspunkt från vägledningsprogrammet Teknikan och närmare 200 kvinnors erfarenheter, diskuterar författaren och projektledaren Harriet Aurell både vad som hindrar kvinnor från att välja teknik – och vad som får dem att känna lust till ämnet. Förutom att stimulera unga kvinnor att välja teknik blev Teknikan också en pedagogisk modellverkstad som gjorde kvinnors tekniska förmåga synlig. Och resultatet var överväldigande. Den första utvärderingen visade att nittio procent av deltagarna valde en teknisk inriktning efter programmet och enligt djupintervjuer var den främsta orsaken att vägledningsmetodiken hade lyckats avmystifiera tekniken. I rapporten analyserar författarinnan också såväl inlärningsprocessen som pedagogiken på de tekniska utbildningar som står till buds.”

Kopiera länk