Bibliotek

Vi mänskor nr 2-3: SKV – 75 år i kamp

Vi mänskor nr 2-3: SKV – 75 år i kamp

Upphov: red.: Barbro Andersson, Aase Bang, Marie-Louise Carlberg, Erni Friholt, Zaida Hagman, Lena Malm

Utgivare/År: Göteborg : Svenska kvinnors vänsterförbund, 1989

ISSN: 0346-3893

Sidor: 67 sidor

Ämnen: Feminism, Krig och fred, Tidskrifter

Svenska kvinnors vänsterförbunds tidskrift; 1989, numret till stor del tillägnat 75-årsjubileet av Svenska kvinnors vänsterförbund.

Kopiera länk