Bibliotek

Feminism och marxism – En förälskelse med förhinder: En antologi

Feminism och marxism – En förälskelse med förhinder: En antologi

Upphov: red.: Hillevi Ganetz, Evy Gunnarsson och Anita Göransson

Utgivare/År: Stockholm : Arbetarkultur, 1986

ISBN: 91-7014-2114

Sidor: 240 sidor

Ämnen: Feminism, Historia, Klass, Marxism, Samhälle

”För första gången introduceras här på svenska en länge omdebatterad artikel av den amerikanska ekonomen Heidi Hartmann, vilken har fått stor betydelse för kvinnoforskare både internationellt och i Sverige. Sex svenska kvinnoforskare skriver i denna antologi om hur de själva och deras ämne påverkats av kvinnorörelsen och teorier om marxism och feminism. Denna antologi, som ges ut med stöd av Centrum för marxistiska samhällsstudier, belyser den inom kvinnorörelsen centrala frågan om marxismens och feminismens giltighet. Kan de någonsin förenas i ett lyckligt äktenskap eller är en skilsmässa den bästa lösningen? Följande bidrag presenteras: Heidi Hartmann: Det olyckliga äktenskapet mellan marxism och feminism: För en mer utvecklingsbar förening, Christina Carlsson: Kön och klass ur ett historiskt perspektiv, Joke Esseveld: Mot en kritisk feminism — Ett sätt att förändra det olyckliga äktenskapet mellan marxism och feminism, Katarina Katz: Och hon skall sopa trappan och hon skall skura golv… Kön och klass och politisk ekonomi. Anna G Jónasdóttir: Kön, makt, politik, Karin Widerberg: Från marxism till feminism till könskamp… Ett könskampsperspektiv på arbetsdelning och rätten, Margot Bengtsson: Könsspecifik personlighetsteori ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv.

Kopiera länk