Bibliotek

Kvinnan och familjen / Alexandra Kollontaj

Kvinnan och familjen

Upphov: Alexandra Kollontaj ; övers. och efterskrift: Anita Göransson

Utgivare/År: Stockholm : Gidlund, 1976

ISBN: 91-7021-150-7

Sidor: 141 sidor

Ämnen: Arbete, Feminism, Klass, Ryssland

”’Kvinnan och familjen’ ingår som den andra fristående delen i Alexandra Kollontays stora verk ’Kvinnofrågans sociala grunder’ Mot den borgerligt feministiska kvinnorörelsen visar hon i varje konkret fråga på kvinnofrågans beroende av den ekonomiska utvecklingen och klasstillhörighetens avgörande betydelse. Kollontay intresserade sig främst för arbetarkvinnans villkor. Här tar hon upp ’äktenskapet och familjeproblemet’. Med enkla och tydliga exempel ger hon en kort historisk översikt över familjen och beskriver hur industrialismen ändrat produktionsförhållandena, och därmed kvinnans ställning och familjens funktion. Kollontay koncentrerar sin framställning kring de båda helt centrala polerna i kvinnans liv: arbetet och barnen – rätten till arbete och rätten till moderskap. Hon försöker visa hur de krav som arbetarrörelsen ställer – ibland i kamp mot feministerna – på sikt kommer att leda till en mer genomgripande och fullständig kvinnofrigörelse.

Kopiera länk