Bibliotek

Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen / Alexandra Kollontaj

Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen

Upphov: Alexandra Kollontaj ; textbearbetning efter orig.-utg. 1926: Katarina Sundkvist ; efterskrift av Margit Palmær-Waldén

Utgivare/År: Stockholm : Gidlund ; 1975

ISBN: 91-7021-022-5

Sidor: 272 sidor

Ämnen: Arbete, Feminism, Historia, Kapitalism, Kommunistiska rörelser, Produktion, Sovjetunionen

”Detta är en av de få analyserna av kvinnans ställning i den ekonomiska och historiska samhällsutvecklingen. Materialet bygger på de föreläsningar Alexandra Kollontay höll 1925 vid Sverdlovuniversitetet. Hon återvände 1917 till Ryssland för att engagera den nya Sovjetstatens kvinnor i det praktiska och det teoretiska uppbyggnadsarbetet. Alexandra Kollontay hade då under många år varit engagerad ute i Europa i
kampen för rösträtt och mödraskydd för kvinnorna, för rätten till arbete på lika villkor som männen och för ”rätten till kärlek”.
Huvudtesen i Alexandra Kollontays föreläsningar är, att kvinnans ställning i samhället ytterst bestäms av hennes roll i produktionen. Utifrån denna tes tecknas kvinnans ställning bl.a. under
urkommunismen, inom slavekonomien, i den slutna naturahushållningen, under hantverksproduktionen, under handelskapitalets blomstring, under manufakturperioden, i det storkapitalistiska samhället och under proletariatets diktatur.
”Jag trodde alltid,” skriver A K 1926, ”att den tid skulle komma då kvinnan bedöms enligt samma moraliska måttstock som mannen. Det är inte hennes specifika, kvinnliga dvgd, som ger henne en hedersplats i det mänskliga samhället, utan värdet i det samhällsnyttiga arbete hon utför, värdet av hennes personlighet som människa, som arbetare, som medborgare, tänkare eller kämpe.” Efterskrift av Margit Palmær-Waldén”

Kopiera länk