Bibliotek

Kvinnomyter / Eva Adolfsson, Margot Bengtsson m.fl.

Kvinnomyter – Kvinnan i produktionen och familjen, i psykologiska teorier och terapeutisk praktik, i kvinnodrömmar och frigörelsekamp

Upphov: Eva Adolfsson, Margot Bengtsson, Maria Bergom-Larsson …

Utgivare/År: Stockholm : Prisma, 1976

ISBN: 91-518-0995-8

Sidor: 197 sidor

Ämnen: Arbete, Feminism, Klass, Produktion, Samhälle

”Denna bok vill visa hur myter och ideologier om kvinnan och familjen är knutna till den sociala verkligheten, hur de kommer till uttryck i olika psykologiska teorier och därigenom påverkar det praktiska behandlingsarbetet. Bl.a. analyseras Sigmund Freuds, Erik Homburger Eriksons och R.D. Laings kvinnosyn. Författarna har strävat efter att binda samman teoretisk analys med personliga upplevelser av förtryck och frigörelse och med egna yrkeserfarenheter. ”Kvinnomyter” bygger på det s.k. Skåsymposiet, anordnat av en grupp kvinnor — psykologer, socionomer, litteraturvetare och sociologer — som på allvar ville studera kvinnoförtrycket som det yttrar sig just i psykologiska teorier. Den kan läsas av alla som intresserar sig för frågor kring kvinnan och familjen och lämpar sig särskilt väl som studie- och diskussionsunderlag för vårdarbetare och studenter i psykologi och sociologi.” Medverkande: Eva Adolfsson, Margot Bengtsson, Maria Bergom-Larsson, Rosmari Eliasson, Siv Holm, Sonja Levander, Cecilia Modig, Hanna Olsson, Marta Szebehely, Monica Tegerstedt, Kerstin Vinterhed

Kopiera länk