Bibliotek

Männen bakom kvinnovåldet – Behandling inom kriminalvården / Birgitta Göransson, Inga Järvholm Andersson, Elisabeth Kwarnmark

Männen bakom kvinnovåldet – Behandling inom kriminalvården

Upphov: Birgitta Göransson, Inga Järvholm Andersson, Elisabeth Kwarnmark

Utgivare/År: Stockholm : Prisma, 1988

ISBN: 91-518-2240-7

Sidor: 127 sidor

Ämnen: Feminism, Samhälle

”En vanlig föreställning om våldtäktsmän och kvinnomisshandlare är att de förnekar sina brott och är omöjliga att behandla. De tre författarna till Männen bakom kvinnovåldet har under lång tid arbetat som psykologer inom kriminalvården och då tvärtom upplevt en starkt hjälpsökande attityd hos denna grupp män. Därför blev detta utgångspunkten för deras behandlingsförsök med män dömda för våldtäkt eller kvinnomisshandel. Under cirka två år gick tjugo män i individualterapi hos författarna. Elva av dessa män var dömda för våldtäkt och nio för kvinnomisshandel. Boken redogör för detta behandlingsförsök och de behandlingsprinciper som tillämpades. Vi får också en bakgrundsbeskrivning av våldsproblematik, brottslighet och de psykologiska teorier som tilllämpats. Den bild av gärningsmännen som författarna förmedlar, av deras barndom och sätt att fungera, ger vägledning om hur man kan motivera dessa män till behandling och också genomföra en sådan. Birgitta Göransson, Inga Järvholm Andersson
och Elisabeth Kwarnmark är samtliga psykologer
och psykoterapeuter.”

Kopiera länk