Bibliotek

Vägen till makt / Karl Kautsky

Vägen till makt

Upphov: Karl Kautsky

Utgivare/År: Lund : Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, 1979

ISBN: 91-85118-07-9

Sidor: 144 sidor

Ämnen: Arbetarrörelsen, Europa, Organisering, Samhälle, Socialdemokrati, Socialism

”Karl Kautsky (1854–1938) var den tyska och den internationella socialdemokratins dominerande ideolog efter Engels död 1895 och fram till krigsutbrottet 1914. Det var han som fick uppgiften att förvalta det teoretiska arvet efter Marx och Engels. Det var också hansom fick försvara det mot angreppen från Bernstein och revisionisterna. Mot dessa framhöll Kautsky ständigt socialdemokratins revolutionära karaktär. Han avvisade allt närmande till det borgerliga samhället och tron att det kunde omgestaltas enbart med reformarbete. Samtidigt vände han sig mot vänstern och kritiserade tanken på en aktiv revolutionär omvälvning. Socialdemokratin var ett ”revolutionärt parti men inget revolutionsgörande parti”. Kärnan i Kautskys hållning var tron på en naturnödvändig utveckling i riktning mot socialism. Tills kapitalsimen föll sönder av singa egna motsättningar måste dock partiet vidmakthålla sin revolutionära karaktär och förbereda sig organisatoriskt och ideologiskt. I detta syfte skrev han 1909 Vägen till makt,  som framför allt riktades mot högerriktningen inom partiet. Motarbetad av partiledningen men livligt uppskattad av partivänstern och Lenin utgör boken den klaraste sammanfattningen av Kautskys politiska tänkande före första världskriget.”

Kopiera länk