artikel

NEJ till förtäckt vårdnadsbidrag!

Gunnar Friberger, vänsterpartiets representant i Förskole- och grundskolenämnden protesterade vid sammanträdet den 11 oktober mot moderaternas idé om att starta familjedaghem för sitt eget barn.

Reservation från Gunnar Friberger, vänsterpartiet:

I den offentliga diskussionen uppmärksammas kvinnors och mäns ojämlika villkor i samhället nästan dagligen. Kvinnor diskrimineras i arbetslivet, får sämre löner och arbetsvillkor i övrigt. Kvinnor hänvisas oftare än män till deltidsjobb och otrygga anställningsvillkor. Dessutom får kvinnor ta betydligt större ansvar än män för det obetalda arbetet med hem och barn.

Dessa förhållanden kritiseras med rätta med allt större kraft i samhällsdebatten. Viktiga åtgärder för att komma till rätta med dessa samhällsproblem är att se till så att förskola och övrig barnomsorg utvecklas genom att förbättra kvaliteten och bygga ut den i takt med att vår kommun växer. Föräldraförsäkringen behöver förändras så att pappor tar ett större ansvar för sina barns uppväxt, det är naturligt att gå vidare från systemet med ”pappamånader” till att individualisera föräldraförsäkringen. Det kan i sin tur medföra att pappor tar ett större ansvar även på andra sätt, exempelvis då barnen är sjuka.

Den bristande jämställdheten har sitt ursprung i förlegade samhällsstrukturer som måste förändras på politisk väg för att komma till rätta med orättvisorna. Istället för att ta strid med dessa strukturer väljer moderaterna och de övriga borgerliga partierna att skylla på individen och lägga fram förslag som ytterligare cementerar orättvisor baserat på kön.

Dagens beslut att medge att familjedaghem kan bedrivas med endast egna barn i verksamheten är just den kvinnofälla som beskrivits i tidigare debatter om kommunalt vårdnadsbidrag. Ersättningen är även i denna variant så låg att den kräver att en annan person i hushållet (läs mannen) står för den huvudsakliga försörjningen. På så sätt förstärks kvinnors underordning både i familjerelationen och i samhället i övrigt. Man visar med beslutet att man inte på allvar tänker utmana det faktum att kvinnor har lägre löner, otryggare situation på arbetsmarknaden, ofta får nöja sig med deltidsarbete och får sämre pensioner.

Vänsterpartiet yrkade avslag till förslaget. Vi menar att det är andra politiska beslut som krävs för att förbättra småbarnsfamiljernas situation. I Nacka kommer vi att lägga fram ett budgetförslag som innebär en förbättrad och tryggare barnomsorg med bättre arbetsvillkor för personalen. Det behövs fler pedagoger i förskolan och ett stopp för en utveckling mot allt större barngrupper, då måste våra gemensamma ekonomiska resurser prioriteras till detta.

Kopiera länk