artikel

FISKSÄTRA

Den borgliga majoriteten antyder att man satsar på Fisksätra,
Men likt sagan om kejsarens nya kläder så verkar det bara bli kvar en tummetott.

Vi har via den lokala pressen kunnat läsa om de satsningar den borgliga majoriteten vill göra för Fisksätra.Det anmärkningsvärda
är att det finns pengar till att rusta upp Allen, men ännu har inget hänt trots frågor från oppositionen.Navigator var ett mycket lyckat projekt som hjälpte de boende med allehande frågor om den kommunala verksamheten.Det skulle då bli en social kontaktpunkt på biblioteket, som skulle byggas ut.Ännu har inget hänt,ritningar, möten med alla inblandade har hållits vid 3 tillfällen de senaste 2 åren, men bara snack och ingen verkstad.Vi i Vänsterpartiet har motionerat om en social översikts plan för hur vi vill utnyttja mångfalden och de enskilda föreningarnas initiativ,samt med Stena utveckla kommundelen till en riktigt levande, aktivt och trevligt miljöanpassat boende.Till Moderaterna och dess bokstavspartier,vad ska ni göra för Fisksätra.Det är en sak att i budget tillstå medel, men att omsätta medlen i praktiken, är tydligen lågprioriterat.
 

Artikeln publicerades av

Arne Arenteg

Kopiera länk