artikel

Värna kollektivtrafiken!

Det måste bli olönsamt att ta bilen – vi ska ha bra och billig kollektivtrafik för att få en god livsmiljö

En väl fungerande och billig kollektivtrafik är en viktig fråga för alla som vill minska de ekonomiska klyftorna i samhället. Låginkomsttagare åker mera kollektivt än höginkomsttagare. Låginkomsttagare bor ofta i regionens ytterområden, det tar längre tid att ta sig till innerstaden och det har tidigare kostat mera om man inte har ett månadskort.

Att öka kollektivåkandet och minska bilåkandet är också den absolut viktigaste åtgärden för att minska luftföroreningarna i Stockholmsområdet. Ett steg i rätt riktning är den relativt låga enhetstaxa som infördes den 1 maj i år. Det systemet fungerar ju så att människor som bor längre bort – och alltså släpper ut mera avgaser om de väljer att ta bilen – också är de som tjänar mest på att lämna bilen hemma. Trots att de ofta har lägre turtäthet på kollektivtrafiken finns det goda chanser att de ändå väljer buss eller tåg eftersom den ekonomiska vinsten blir stor. Lite dyrare har det blivit att resa korta sträckor men det kan vara ett skäl för att välja att gå eller cykla istället, något man ur folkhälsoperspektiv borde välkomna. Den borgerliga alliansen har sorgligt nog lovat att avskaffa denna enhetstaxa om de får makten i Stockholm efter valet. Naturligtvis ligger en hund begraven – man vill höja taxorna! Man säger sig också vilja bygga mera vägar för att minska köerna men verkar inte tänka på hur stor del av vägen en passagerare i en hyfsat fullsatt buss tar upp jämfört med en som åker ensam i en bil. Högre taxor i kollektivtrafiken = mera bilåkande, mera bilåkande = mera avgaser. Med kollektiva lösningar behöver vi inte göra djupa sår för vägar i den naturmark som ännu finns kvar i regionen utan vi får plats på de vägar som finns!

En väl fungerande kollektivtrafik till lägsta möjliga kostnad är nödvändig för en god livsmiljö, särskilt i storstadsregioner. Det kräver en övergripande och långsiktig planering – därför måste privatiseringen och bolagiseringen av SL stoppas och trafiken återgå till att drivas i offentlig regi.

Artikeln publicerad av

Agneta Johansson, v

Nacka

Kopiera länk