Demokratin eftersatt i Nacka

Det planeras för få möten i fullmäktige för att ledamöterna ska hinna diskutera ärendena. Nu lägger man extra möten när många redan hunnit åka på semester.

 Efter senaste valet minskade antalet nämnder och även antalet ledamöter i de nämnder som finns kvar i Nacka kommun. Det innebär att utrymmet för att diskutera olika politiska frågor har minskat. Dessutom har två partier tillkommit i fullmäktige. I demokratins natur ligger att alla möjliga åsikter ska få komma till tals. Den möjligheten finns numera bara i kommunfullmäktige. Dessutom är fullmäktige det enda kommunala organ som har offentliga sammanträden, där alltså alla invånare har rätt att närvara. Men – någon ökning av antalet möten har inte skett. En konsekvens är att man inte hinner med alla ärenden på de ordinarie sammanträdena utan man måste lägga in extra kvällar. Nu lägger man in en den 18;e juni – så långt in på sommaren att många människor hunnit åka iväg på semester. Beslutet om det togs så sent som den 28 maj. Med så kort varsel är det svårt att ändra sina semesterplaner för de flesta människor.
Det här andas förakt för demokratin – det försvårar för medborgarna att få insyn i hur kommunens angelägenheter sköts och för de valda ledamöterna att delta i diskussionerna.

Agneta Johansson, v

ersättare i kommunfullmäktige, Nacka

Gilla oss på Facebook
Följ oss på Instagram
 • Fyra lokalfreningar i samlad trupp p Syninge kursgrd Nacka Vrmd
 • Vr delegation p Storstockholms valkongress! Idag beslutas vilka som str
 • Dagens bsta replik! vrturnu Repost vansterpartieteskilstuna getrepost
 • Tyvrr mste kvllens kaf stllas in pga ofrutsedda hndelser Vi
 • Medlemsmte med Ali Esbati som berttade om Vnsterpartiets budgetsatsningar Hur
 • Vi bjuder p fika och pratar om framtiden! Kaf Papa
 • Inspelningar frn tio utvalda seminarier frn rets Vnsterdagarna finns nu
 • V Nacka p plats p Vnsterdagarna i Malm Aron Etzler
 • Vnsterdagarna r i full gng flj vad som hnder p
 • Filosofen och frfattaren Torbjrn Tnnsj var med oss p vr
 • Repost vansterpartiethbg getrepost