artikel

Vårdslakt Stockholm

”Vårdval slår hårt i Fisksätra” kunde vi läsa i NVP 26/2. Vårdval Stockholm kallades för en valfrihetsreform men det blev en valfrihet på de starkas villkor.

 

I stället för att fundera på hur sjukvården kan bli mer rättvis, har den borgerliga landstingsalliansen infört ett ersättningssystem som leder till större utarmning av vården där de allra sjukaste bor.
Samma ersättning utgår nu till alla vårdcentraler. Ingen hänsyn tas till vårdbehov eller sociala problem. Alliansen gör som Robin Hood, fast tvärtom; 150 miljoner flyttas från områden med hög ohälsa – som till exempel Fisksätra – till olika delar av innerstaden där hälsan är god.

Den sämre ekonomin för många vårdcentraler i utsatta områden innebär att ett 90-tal anställda tvingats sluta. De har köpts ut till en kostnad av 50 miljoner för landstinget. För Fisksätras vårdcentral innebär det en minskad budget med 2, 5 miljoner i år.
För att få ekonomin att gå ihop behövs många men korta läkarbesök. Med Vårdval Stockholm blir de "friska" patienterna de mest lukrativa att ta emot eftersom vårdcentralerna får betalt per besök.
Medan patienter med en komplicerad sjukdomshistoria däremot behöver mer tid och blir mindre "lönsamma". Risken är att det till slut inte finns pengar kvar till dem som är verkligt sjuka.

Egentligen är detta snarare Vårdslakt Stockholm!

  Birgitta Sevefjord, v, Oppositionslandstingsråd

 

Denna debattartikel publicerades i NVP.se den 4 mars

Länk till artikeln på NVP:s hemsida:

http://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/Vardslakt-Stockholm/

Kopiera länk