Artikel

Slutreplik på (SD):s insändare i Nacka-Värmdö Posten

Det är med stort intresse vi läser SD:s svar på vår artikel om bostäder för personer med sociala behov, nyanlända såväl som gamla Nacka-bor.

Vi har aldrig gjort någon hemlighet av att vi i Vänsterpartiet står oerhört långt från Sverigedemokraterna, ideologiskt och sakpolitiskt, och SD-företrädarnas text visar med all önskvärd tydlighet på vilket sätt

 

När man får en fråga att handla om något helt annat.  I detta fall när lösningen på bostadssituationen (som alltså i detta fall inte enbart berör nyanlända) blir till en fråga om månggifte, så är det att medvetet spela på en rasistisk planhalva. Dessa två frågor har över huvud taget inte med varandra att göra och att påstå det är ohederlig argumentation.

 

Det finns ett problem med bostäder för de människor i Nacka som inte vill eller kan betala miljoner för att få någonstans att bo.

 

SD tycker att dessa människor, som i flera fall redan är nackabor (som SD säger sig ömma för), inte ska få bo här. De vill sätta en ekonomisk/etnisk ostkupa över Nacka så att bara de som är önskade (av SD) kan bo här. I detta fall framhåller de den nämnda familjen som det tydligaste exemplet på vilka de inte vill ha här. SD:s fäbless för att ta enskilda människor som exempel på vad de avskyr allra mest är väl dokumenterad.  Det är också ett bevis på vilket slags parti de är.

 

Att påstå att ”en behövande familj av svensk härkomst” inte skulle få samma hjälp är lite märkligt då inga familjer av svensk härkomst är nyanlända flyktingar, så vitt vi vet.

Det finns även etniska svenskar som fått en bostad genom kommunens försorg när de inte kunnat ordna det själva. Och så måste det vara.

 

De ”naturliga och sunda värderingar” som SD påstår sig stå för är inget annat underblåsande av motsättningar.

Det naturliga och sunda borde vara solidaritet. Det är solidaritet, inte splittring, som byggt Sverige.

Kopiera länk