Artikel

Konsten som skapar segregation

Vänsterpartiet Nackas ledamot i Kulturnämnden, Fredrik Holmqvist, skriver i veckans Nacka Värmdö Posten:

”Konsten som skapar segregation

Vi har en byggboom i Nacka och i och med det har frågan om offentlig konst aktualiserats. I Kulturnämnden beslutades att projektet ”Konsten att skapa stad” ska bli modellen för hur Nacka kommun arbetar med offentlig konst. Vi i Vänsterpartiet ser två problem med projektet, dels den agenda som genomsyrar projektet och dels de värden man tillskriver konsten.

”Konsten att skapa stad” ska ta fram allt från ”oaser i byggkaos” till permanenta konstverk. Man använder värdeorden öppenhet och mångfald. Det är en ambitiös ansats men som omvärderar den offentliga konstens egenvärde och dess roll i ett demokratiskt samhälle.

Sällan har gentrifieringens ansikte varit tydligare än i ”Konsten att skapa stad”. På Nacka kommuns webbplats finns dokumentet ”Konceptlogik” som visar de mål och visioner man har med konstprogrammet. Bland målen finns ”ökade markpriser” och ”högre bostadspriser”! I stället för att se till kommuninvånarnas bästa går man alltså byggaktörernas ärende och använder kommunala medel i syfte att bygga dyrare lägenheter. Det är en omvänd fördelningspolitik. Som mycket annat i Nacka tar vi från det gemensamma till förmån för privata vinster.

Det här står i kontrast till hur Vänsterpartiet ser samhällsbygget. Vi vill se lägre bostadspriser. Vi vill att Nacka håller ihop, att det skall vara möjligt för alla som arbetar och verkar i kommunen att också kunna bo i kommunen. Våra ungdomar måste ha råd att bosätta sig här.

Förövrigt vill vi att enprocentsregeln tillämpas i Nacka, det vill säga att en procent av byggbudgeten, även för privata byggaktörer, används för konstnärlig gestaltning. Konsten måste vara fri och till för alla och inte underkastas ideologier och marknadskrafter.

Vänsterpartiet står för allas delaktighet i kulturen. Kulturen är en avgörande del av demokratin.

Moderater, om ni nödvändigtvis måste instrumentalisera konsten – gör det då för att skapa ett bättre samhälle och vill ni höja bostadspriserna – anlita en reklambyrå! Det vore hederligare.

Fredrik Holmqvist, V
Ledamot i Kulturnämnden”

Kopiera länk