Artikel

Ska offentlig konst vara ett medel för att skapa klyftor?

Vänsterns replik på alliansens inlägg har blivit publicerad i Nacka Värmdö Posten:

https://www.nvp.se/…/en-procent-av-byggbudgeten-ska-ga-til…/

– – –

V: ”En procent till offentlig konst – i alla områden”
DEBATT 12:54 | 19 mars 2018 Svar på C:s inlägg ”Vi bygger en attraktiv stad med mycket kultur” i NVP 13 mars.
Hans Peters, C, svar på vårt inlägg styrker ytterligare vår uppfattning om att syftet med Alliansens agenda för offentlig konst är att höja bostadspriserna i Nacka. Till skillnad från Alliansen ser vi problem med det.

Peters, skriver att Nacka kommun vill få byggherrarna att inse hur ekonomiskt gynnsamt det är att investera i konstnärlig utsmyckning. När Alliansen syfte med det nya programmet för offentlig konst är att höja bostadspriserna går man byggherrarnas ärende och konsekvensen blir dålig ofri konst. Vi oroas av en instrumentalisering av konsten som bara ökar de privata vinsterna och som därmed också hotar konstens egenvärde och frihet. Konsten måste vara en obunden kraft i samhället. Konsten skall vara till för alla! Att samarbeta med byggherrar gällande Nackas offentliga konst kan vara fruktbart. Men, det ska i sådant fall vara helt utan villkor och agenda.

Alliansen försöker – med konstens hjälp – aktivt styra vem som skall ha råd att bo här. Nacka är redan i dag Sveriges näst mest segregerade stad (Urban Crisis Index) med ekonomiska skillnader som motsvaras av till exempel Rwanda.

I en privatiseringsfokuserad stad som Nacka behöver fler finansiärer bidraga till Nackas kulturliv. Därför vill Vänsterpartiet att enprocentsregeln återinförs och även ska komma att omfatta privata aktörer. En procent av byggbudgeten ska gå till offentlig konst – i alla bostadsområden. Vi vill att kvalitet och kompetens styr kommunens arbete med offentlig konst.

Peters skriver att Vänsterpartiet vill se ett ”tråkigt” Nacka med billiga hyresrätter. Vad han menar med ”tråkig” är svårt att veta men han har helt rätt i att vi vill se ett ökat byggande av hyresrätter, i hela Nacka, med hyror som även nästa generation har råd att bo i. En blandad stad med mycket kultur är en attraktiv stad.

Fredrik Holmqvist, V
Ledamot i kulturnämnden

Kopiera länk