Artikel

Om Alliansens underliga kulturpolitik.

KONSTEN ATT SKÖVLA OCH MANIPULERA

För två år sedan röstade alliansen nej till en laglig graffitivägg i Nacka. Man påstod att det skulle öka klottret, tvärtemot vad den statliga myndigheten BRÅ:s rapporter visade. En vecka före valet avtäcktes en skickligt utförd sprejmålning som föreställer tre bebisar som leker med tunnelbanetåg. Den är tänkt att visualisera var tunnelbanans uppgång ska vara. Den nya bebisgraffitin är en del av Nackas nya program för offentlig konst ”Konsten att skapa stad”, och långt ifrån den fria, ”farliga” gatukonst den vill efterlikna. Målningen är framtagen för att vi kommuninvånare ska se mer positivt på tunnelbanebygget.

En av de drivande idéerna bakom ”Konsten att skapa stad” är att snabba på byggprocessen genom att färre lämnar in överklaganden. Konst och kultur ska alltså underlätta exploateringsprocessen. Konsten är tänkt att bli ett verktyg för kommunstyrelsen och byggaktörerna att påverka kommuninvånarna. Det vore hederligare att anlita en reklambyrå.

Vänsterpartiet har tidigare protesterat mot att kulturbudgeten används för att höja bostadspriser i en redan ojämlik kommun. Det finns nu ytterligare skäl att syna ”Konsten att skapa stad”. Att programmet används som påverkanskampanj och är ytterst odemokratisk visar sig på flera sätt.

Nu står Nacka inför ett ödesval om att skövla delar av urskogen Ryssbergen med flera rödlistade arter och 370 år gamla träd för att i stället anlägga bensinstation, Bilia, McDonalds Drive-in och 550 lägenheter i 16-våningshus. Naturorganisationer och många privatpersoner kämpar emot byggplanerna på Ryssbergen, exploateringen går inte att ångra efteråt. Det är stor risk att det här kan bli Nackas egen Ojnareskog. ”Konsten att skapa stad” föreslås uppföra tillfälliga konstinstallationer under byggtiden. Med konstens hjälp ska kommuninvånarna göras positivt inställda till att kommunen river skogen.

Kommunalrådet Hans Peters (C) beskyller Vänsterpartiet för att vara socialister(!), men det är tydligt att Nackas liberala partier har en ovanligt ofri tolkning av vad liberalism innebär. Vänsterpartiet efterlyser en ny kulturpolitik som låter konsten vara fri, helt utan kommersiell och politisk agenda.

Fredrik Holmqvist, V
Ledamot i kulturnämnden

Kopiera länk