Hjälp oss vinna valet! Donera till valfonden: PG-79 39 63-0

Okategoriserade

1 2 3 16

Intervju i Mitt i Nacka om bostadsbyggandet i Nacka

”Kommer Nackas stadsutvecklingsprojekt att lyckas eller misslyckas?

– Det vet jag inte, men det är bekymmersamt. Det är ett stort problem att man inte bygger hyresbostäder, ett ännu större problem är att man inte bygger till rimliga priser. Och eftersom planeringen av bostadsbyggandet bygger på att man bygger dyra bostadsrätter är frågan om inte den planeringen kommer att krascha om bostadsmarknaden inte vänder, säger Rolf Wasteson.”

Läs hela intervjun på Mitt i:s hemsida här.

 

Motion: Tydlighet och insyn i Nackas offentliga konst

Vänsterpartiet står för allas delaktighet i kulturen. Kulturen är en avgörande del av demokratin. Därför ser vi den offentliga konsten som en viktig del i samhällsbygget, och betonar vikten av konstens obundna ställning och att den inte skall underkastas ideologier eller marknadskrafter.

 

Nacka Kommun frångick den tidigare Enprocentsregeln 2010 till förmån för Öppna Konsten. Jämfört med Enprocentsregeln är Öppna Konsten är paradoxalt nog en mycket mer icke-transparent process. Konstbudgetar skall inte längre mätas i procentsatser, man vill inte begränsa sig till en specifik plats som tidigare, konsten skall skapas i dialog med byggaktörer.

 

Sedan 2013 driver Nacka Kommun även Konsten att skapa stad, med inriktning på konst och kultur som medel för medborgarinflytande i stadsutvecklingens olika faser. En ambitiös ansats som ständigt måste omvärdera konstens egenvärde för att undvika endast bli instrumentell. Konsten att skapa stad har som mål att skapa allt från ögonblickskorta upplevelser till permanenta konstverk, även detta i samråd med byggaktörer.

 

Vänsterpartiet ser ett problem i att Nackas medborgare inte får tillräcklig insyn i hur mycket kommunen satsar på den offentliga konsten. Medborgarnas tillgång till konst och kultur i sin närmiljö är viktig och skall inte sparas in på. När den offentliga konsten skall uppföras i dialog med byggaktörer förlorar kommunen mycket av sin kontroll.

 

Hos kommunens tjänstepersoner finns oklarhet i vilka fall ett byggprojekt omfattas av Öppna Konsten resp Konsten att skapa stad. En tydligare ansvarsfördelning behövs.

 

Vi yrkar därför

att    Kulturenheten framställer ett regelverk för i vilka fall ett byggprojekt omfattas av Öppna Konsten resp Konsten att skapa stad

att    Nacka öronmärker minst 1 procent av byggkostnaderna till konstnärlig gestaltning, så att även privata byggaktörer omfattas

att    budgetarna för byggnation resp konstnärlig gestaltning redovisas efter byggslut

 

Nacka 2017-12-06

 

Rolf Wasteson                                     Birgit Hansson                                     Elisabeth Persson-Grip

Slutreplik på (SD):s insändare i Nacka-Värmdö Posten

Det är med stort intresse vi läser SD:s svar på vår artikel om bostäder för personer med sociala behov, nyanlända såväl som gamla Nacka-bor.

Vi har aldrig gjort någon hemlighet av att vi i Vänsterpartiet står oerhört långt från Sverigedemokraterna, ideologiskt och sakpolitiskt, och SD-företrädarnas text visar med all önskvärd tydlighet på vilket sätt

 

När man får en fråga att handla om något helt annat.  I detta fall när lösningen på bostadssituationen (som alltså i detta fall inte enbart berör nyanlända) blir till en fråga om månggifte, så är det att medvetet spela på en rasistisk planhalva. Dessa två frågor har över huvud taget inte med varandra att göra och att påstå det är ohederlig argumentation.

 

Det finns ett problem med bostäder för de människor i Nacka som inte vill eller kan betala miljoner för att få någonstans att bo.

 

SD tycker att dessa människor, som i flera fall redan är nackabor (som SD säger sig ömma för), inte ska få bo här. De vill sätta en ekonomisk/etnisk ostkupa över Nacka så att bara de som är önskade (av SD) kan bo här. I detta fall framhåller de den nämnda familjen som det tydligaste exemplet på vilka de inte vill ha här. SD:s fäbless för att ta enskilda människor som exempel på vad de avskyr allra mest är väl dokumenterad.  Det är också ett bevis på vilket slags parti de är.

 

Att påstå att ”en behövande familj av svensk härkomst” inte skulle få samma hjälp är lite märkligt då inga familjer av svensk härkomst är nyanlända flyktingar, så vitt vi vet.

Det finns även etniska svenskar som fått en bostad genom kommunens försorg när de inte kunnat ordna det själva. Och så måste det vara.

 

De ”naturliga och sunda värderingar” som SD påstår sig stå för är inget annat underblåsande av motsättningar.

Det naturliga och sunda borde vara solidaritet. Det är solidaritet, inte splittring, som byggt Sverige.

Framtidskafé Fisksätra

OBS: Tyvärr har kvällens kafémöte behövts ställas in pga. oförutsedda händelser. Nästa kafétillfälle är onsdagen den 1 november, samma tid & samma plats. Välkomna då!

Hur vill du se framtidens Fisksätra och hur kommer vi dit? Vänsterpartiet Nacka bjuder på fika och diskussion på Kafé Papa Mericano i Fisksätra Centrum.
Vad önskar vi som bor i Fiskis för oss själva och våra barn? För vår familj och våra vänner? För våra barns barn?

Gör din röst hörd, var med och påverka!
Gratis fika, varmt välkomna!

Onsdag 11 okt kl. 18:00–19:30

Rasistiska argument inte värdiga, bygg billiga hyresrätter i Nacka

https://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/v-i-nacka-rasistiska-argument-inte-vardiga/

Sverigedemokraterna i Nacka uppmärksammade för ett tag sedan det faktum att kommunen köpt bostadsrätter till nyanlända. Givetvis var huvudvinklingen i deras argumentation att tre av lägenheterna hade gått till en familj bestående av en man, tre kvinnor och deras 16 barn.

De glömde bekvämt bort att ingen av de, i de flesta fall, nyanlända som fått en bostad i någon av de sammanlagt 94 bostadsrätterna har besittningsrätt. Nacka kommun har alltså köpt bostadsrätter till Nacka kommun, inte till någon annan.
För oss i Vänsterpartiet pekar detta på ett allvarligare problem, nämligen att det saknas hyresrätter i kommunen. Detta är en konsekvens av en mycket medveten borgerlig politik som bedrivits i kommunen. Vänsterpartiet har i många år drivit frågan om ökat hyresrättsbyggande och inrättande av ett kommunalt bostadsbolag. Detta inte med direkt koppling till flyktingmottagande utan för att det är något som skulle vara bra för alla som bor eller vill bo i Nacka men inte har råd att betala flera miljoner för sitt boende.
När kommunstryrelsens ordförande i Nacka, Mats Gerdau, M, försvarar kommunens agerande med att skylla på regeringen ekar det alltså ganska tomt.
Sverigedemokraterna å sin sida har konsekvent motsatt sig bostadsbyggande i Nacka överhuvudtaget så det är förstås inget de bryr sig om.
Det enda syftet med detta utspel är att ifrågasätta flyktingmottagandet genom att göda en rasistisk opinion.
Frågan om polygami är något som kommunen inte kan eller ska ha åsikter om. Den är något för riksdag och regering att hantera och hör heller inte till denna diskussion.
Vi i Vänsterpartiet tycker i och för sig att det är positivt att kommunen i detta fall ägnat sig åt att köpa istället för att sälja ut men skulle önska en mer inkluderande bostadssituation i Nacka. En kommun där olika sorters människor kan bo; unga, gamla, nyanlända och alla andra.
Rasistiska argument för att stänga människor ute är ovärdigt.

Nystart för lokalen och kick-off inför valrörelsen

Boka in söndagen den 17 september!

Vänsterpartiet Nacka bjuder in till en spännande medlemsdag.

Det kommer att minglas, bjudas på bubbel, tilltugg, författarsamtal och politisk tipspromenad.

Efter en nyrenovering av lokalen kommer en namntävling att äga rum i lokalens större utrymmen – de ska få nya namn! Det kommer finnas några förvalda namn att rösta på så om du själv har ett fantastiskt förslag maila detta till [email protected] senast fredag den 15 september.

Medlemsdagen är också ett tillfälle för att uppmärksamma partiets 100 års-jubileum och därför är författaren och filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö inbjuden för att tala om sin nya bok; “Vänsterdocenten”.

Eftersom den handlar om vänsterns historia i Nacka är den särskilt intressant för oss!

Böcker kommer att finnas att köpa på plats så ta gärna med kontanter (möjligen kan även Swish fungera). Tännsjös bok kostar 160 kr.

Medlemmar från närliggande föreningar är också inbjudna så ta tillfället i akt att träffa likasinnade och nya bekantskaper!

VAR: partilokalen på Becksjudarvägen 35, därefter samtal med Torbjörn Tännsjö i bostadsrättsföreningens lokal som ligger bredvid.

NÄR: kl. 14 börjar mingel och tävlingar, kl. 15 börjar författarsamtalet.

Ta med vänner och familj och fira med oss!

Debattartiklar i Nacka-Värmdö Posten


Vinster i skolan en katastrof för ett jämlikt samhälle

(http://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/vinster-i-skolan-en-katastrof-for-ett-jamlikt-samhalle/)

Replik på debattartikeln ”Vinstförbud i välfärden – en katastrof” den 21 februari.

Man kopplar valfrihet till möjligheten att välja mellan kommunala eller privata skolor (så kallade friskolor). Vänsterpartiet sägs vara emot valfrihet, det vackra ord som inte säger att det är till för företagen. Man säger inget om att valfrihet lika väl skulle kunna fungera om alla skolor var inom den offentliga sektorn. Nackas mest belönade skola för övrigt är kommunal: Älta skola.

Kvalitet mäts ofta med hjälp av betyg, men alla vet att dagens betyg har blivit ett konkurrensmedel, vilket gör att deras betydelse har minskat drastiskt. Enligt Uppdrag granskning manipuleras de nationella proven alltför ofta och betygen hamnar för högt. Dessutom har Skolverket visat på att införandet av friskolor inte har höjt kvaliteten.

I Pisaundersökningarna har Sverige under den period vi har blandat in privata alternativ i välfärden fått en tydlig resultatsänkning. Vissa åtgärder som matematiklyftet och annan fortbildning har höjt resultaten något senaste året men det viktigaste påpekandet är att jämlikheten har minskat. En jämlik skola är en viktig förutsättning för ett gott samhälle för alla.

Intressant är att Sverige, sedan även Chile övergett finansieringen av privata alternativ, är det enda landet i världen som har detta system. Man kallar en enbart offentlig drift för kommunism; är då alla världens länder detta?

Enligt aktiebolagslagen är målet för företag att få vinst inte att skapa kvalitet. Medges att det ibland finns andra prioriteringar och att ideellt driva skolor återinvesterar överskott men i stort är vinstintresset och barnens behov av kvalitet i form av alla pengar till det de är avsedda för omöjliga att förena. Näringslivet påstår sig redan ha låga vinster, då glömmer man att man med olika ränteupplägg (sk räntesnurror) kan gömma stora delar av överskottet. Kvalitet inom välfärdssektorn är intimt kopplad till mängden personal. Friskolorna har i allmänhet färre anställda vilket i sig ökar vinsten. Flera friskolor avstår från ”besvärliga, kostnadskrävande” barn och då kan de pengarna i stället gå till vinst. En kommunal skola kan inte gå in konkurs.

Till sist frågar man sig om skattemedel ska gå till den reklam som krävs för att locka till sig elever. Nacka Gymnasium lägger cirka en miljon per år på detta.

Vänsterpartiet föreslår avskaffande av friskolor och att personalen därmed går tillbaka till den kommunala verksamheten.

Lars Örback, V


Rör inte min konduktör!

(http://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/ror-inte-min-konduktor/)

Sedan en tid har Tvärbanans och Nockebybanans resenärer fått sina resehandlingar validerade av biljettstolpar istället för konduktörer. På landstingets trafiknämnd den 21 mars togs ett beslut om att utvidga detta till Roslagsbanan, Lidingöbanan och Saltsjöbanan. Det betyder att man tar steg mot att helt avskaffa konduktörerna och istället låta stolpar sköta viseringen.

Biljettstolparna, som drivs av SL, har sina förtjänster. De är smidiga och många resenärer uppskattar dem. Men en stolpe kan inte ersätta en människa. Man kan inte fråga stolpen om hjälp en sen kväll på en avfolkad hållplats mitt ute i Saltsjöbaden.

Konduktörens funktion är mer än att stämpla biljetter – hen ger service ombord och finns till hands för barn, äldre och personer med funktionsvariationer. Till exempel reser många barn ensamma med Saltsjöbanan mellan hemmet och skolan. Som förälder uppskattar man säkerligen att det finns en vuxen till hands om något skulle inträffa.

Det är en trygghet att ha en person ombord på tågen. Inte bara för resenärerna, utan även för tågföraren – om tågförarens ambulerande kollegor avskaffas är hen som ensam personal i ett utsatt läge om någon allvarlig situation uppstår. Varje månad rapporteras det att en eller flera personer uppträtt hotfullt på Saltsjöbanan, främst i anslutning till helgkvällar.

Trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons, M, har själv sagt att tryggheten i kollektivtrafiken förutsätter människors närvaro (DN 15/3–17). Hans uttalande gör beslutet att ta bort alla konduktörer än mer svårbegripligt.

Att avpersonalisera lokalbanorna gynnar inte resenärerna, för vilka tryggheten minskar. Inte heller Stockholms läns landsting, som får lägga pengar på inköp och underhåll av lättvandaliserade stolpar (som man dessutom lättare smiter förbi än en människa). De enda som gynnas är Arriva, det tyskägda bolag som driver lokalbanorna, som tjänar hundratals miljoner på att säga upp sina konduktörer.

Framför allt slår detta mot konduktörerna själva, vilket vi som vänsterpartister är starkt kritiska mot. Man avvecklar inte så här lättvindigt en hel yrkesgrupp. Många av konduktörerna har arbetat ombord lokalbanorna i 30–40 år. Nu skickar man ut dem i arbetslöshet. Men till vilken nytta och till vilket pris?

Lisa Rasmussen, V 

ersättare i Stockholms läns landsting

Ramzi Ben Youssef, V

ersättare i arbets- och företagsnämnden Nacka

Öppna fikamöten i Fisksätra

Nu påbörjar vi något intressant, nämligen öppna möten om Vänsterpartiets lokalpolitik och idéer om ett bättre samhälle. Kom och träffa oss på onsdagarna innan jul kl. 18-20 på kafé Papa Mericano i Fisksätra Centrum! Vi bjuder på fika.

1 2 3 16
Gilla oss på Facebook
Följ oss på Instagram
 • karlmarx friedrichengels
 • Vi ses vl p lrdag p Internationella festen i Fiskis?
 • Elisabeth vr avgende representant i kommunens ldrenmnd p utfrgning hos
 • 1 maj 2018 var s jkla fint! Perfekt pepp nu
 • Samlas med oss i Orminge infr 1 majtget p Medis!
 • Danne vr representant bland kommunens revisorer berttar hur kommunens arbete
 • Vr glada grupp av frtroendevalda i kommunens nmnder ses och
 • Vi har satt ihop en kommunikationsgrupp som ska arbeta med
 • Vi r p plats p Valskolan Vnsterpartiets storsatsning fr
 • Avslutningen av landstingskonferensen med Internationalen nu har Vnsterpartiet ett nytt
 • Ramzi och Amanda tv av Vra ombud p landstingslistans konferens
 • Konferensen fr landstingspolitiska programmet r ppnat! Vi i Nacka r
 • Frorten Mot Vld r p plats p Landstingskonferensen och pratar
 • Vi r p plats p Landstingskonferensen som just nu hlls
 • Insndare i veckans NackaVrmd Posten om Alliansens jmlikhetsfientliga kultur och
 • Fatemeh Khavari fatemekhavari79 talesperson fr ungisverigenu talade p Vnsterpartiets kongress
 • NoStranger
 • gonblicksbild i en av pauserna p rsmtet i sndags Mycket
 • Igr rstade de andra partierna ner Vnsterpartiets frslag om lgre
 • Vr gruppledare Rolf Wasteson talar i kommunfullmktige om hur bra