• Hem
  • Kalendarium
sida

Kalendarium

 Aktiviteter och medlemsmöten

Frågor? Skriv till [email protected]

  • 31 oktober kl. 18:30:  Kommungruppsmöte med huvudtemat kommunal budget.
  • 7 november kl. 18:00: Medlemsmöte med besök av Mia Sydow Mölleby, Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, som pratar om läget och framtiden i riksdagen. Mötet inleds med presentation av vår kommunala budget för 2019.
  • 19 november (hela dagen): Kommunfullmäktige sammanträder i Nacka stadshus för att anta kommunens budget. Vänsterpartiet argumenterar för att vår budget är den bästa för Nackas invånare. Öppet för allmänheten.
  • 11 december kl. 18:00: Medlemsmöte med presentation av våra förtroendevalda i kommunens nämnder och utskott.

*Kalendariet uppdateras löpande.

 

Kopiera länk