Hjälp oss vinna valet! Donera till valfonden: PG-79 39 63-0

Vänsterpartiet Nacka

Stärk yttrandefriheten på arbetsplatserna

På senare år har allt fler fackligt förtroendevalda och andra obekväma personer fått sparken för att de uttalat sig kritiskt om arbetsförhållanden eller säkerhet.

Tystnaden breder ut sig arbetslivet. På senare år har allt fler fackligt förtroendevalda och andra obekväma personer fått sparken för att de uttalat sig kritiskt om arbetsförhållanden eller säkerhet. Arbetsgivare kan enkelt få tyst på en anställd genom att hota med avsked och genom ingen eller mycket liten lönehöjning. Tyvärr kan en arbetsgivare köpa sig fri från ett felaktigt avskedande. Arbetsdomstolen kan nämligen inte ge den avskedade personen rätt att få sitt jobb tillbaka  även om avskedet var juridiskt fel. Det högsta skadeståndet enligt lagen är 36 månadslöner. Ett pris som kan vara väl värt att betala för att slippa både en obekväm anställd och kunna sätta press på resten av personalen att hålla tyskt om fel och brister på arbetsplatsen.

Vänsterpartiet vill ge den anställda rätt att få sitt jobb tillbaka om avskedandet var felaktigt. Att införa den rätten skulle öka yttrandefriheten på jobbet och stärka ställningen för de fackligt förtroendevalda.

artikeln publicerades av

Lisa Rasmussen, v

Nacka

Grafikerna kräver rent spel i VM

Ska du på fotbolls-VM i Tyskland i sommar? Det ska även tusentals prostituerade kvinnor från grannländerna i öst. Nu samlar Grafikerna in namnunderskrifter mot människohandeln.
Läs mer på www.da.se

 

 

 

 

 

Foto: Thomas Karlsson

Artikeln publicerad av

Åke Eriksson, v

Nacka

Tre års krig

Lars Ohly skriver på den internationella protestdagen mot ockupationen av Irak.

I dag är det tre år sedan USA anföll Irak.
Vi var miljoner över hela världen som demonstrerade för en fredlig lösning. Den amerikanska regeringen struntade i oss och skickade bombplan istället för diplomater.
USA:s krig och ockupation strider mot folkrätten och internationell lag. Det är hög tid att Sverige agerar för ett slut på kriget.
Jag känner stor sorg och ilska över det lidande som kriget orsakar. Vi måste nu finna vägar att komma till en lösning där USA lämnar Irak och där världens länder hjälps åt att bygga upp det som rivits ner.
Jag är och förblir övertygad om att kriget mot Irak är orättfärdigt och att det är oljan som USA vill åt.
Lögner om massförstörelsevapen skulle övertyga oss om nödvändigheten av ett anfallskrig mot ett land där befolkningen redan led under förtryck och svält. En tidigare FN-chef i Irak vittnar nu om att kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i dag är lika allvarliga som under Saddam Hussein.

Sverige har tidigare spelat en viktig roll internationellt, som medlare i konflikter och som allierad till fattiga länder. Vi har inte varit rädda för att höja rösten gentemot stormakter. Nu har Sverige tagit flera steg tillbaka. Vår hållning gentemot USA präglas av undfallenhet och dubbelmoral. Regeringen säger sig vara emot invasionen. Samtidigt skickas svenska soldater till Afghanistan och Sverige fortsätter exportera krigsmateriel till de krigförande länderna. Regeringen ser mellan fingrarna när amerikanska agenter landar i Sverige och för bort två egyptiska medborgare till Egypten, där tortyr förekommer i fängelserna.

Men det går att förändra. Detta kan regeringen snabbt göra i ett första steg:

1. Stoppa vapenexporten till USA och Storbritannien. Enligt svensk lag ska inte Sverige sälja krigsmateriel till krigförande länder och till länder som kränker mänskliga rättigheter. Genom vapenexporten legitimerar Sverige USA:s övergrepp i Irak.

2. Ta hem de svenska soldaterna från Afghanistan. När Spaniens socialistregering tar hem sina soldater från Irak och Norges vänsterregering tar hem soldater från Afghanistan, då utökar Sverige sin trupp i det av USA ockuperade Afghanistan. Beslutet stöddes av alla partier i riksdagen utom vänsterpartiet. Den svenska styrkan lyder under Nato-befäl och möjliggör för USA att frigöra egna styrkor till ockupationen av Irak.

3. Erbjud de två egyptiska medborgarna en fristad i Sverige. Regeringen måste erkänna att de gjorde fel när de skickade två människor till ett land som använder tortyr. Ett sådant beslut skulle göra vår kritik av USA:s behandling av fångar i Guantánamo mer trovärdig.

4. Tala klarspråk om ockupationen. Sverige ska kräva att USA lämnar Irak och protestera mot USA:s hot mot Iran och länder i Latinamerika. Nu krävs en svensk utrikespolitik som talar klarspråk om ockupationen och protesterar mot en världsordning där USA tar sig rätten att sätta sig över folkrätt, mänskliga rättigheter och internationell lag.

I dag på den internationella protestdagen mot ockupationen så demonstrerar jag och hundratusentals människor runt om i världen för fred. Vi kräver att USA lämnar Irak.
1968 gick Olof Palme och Nordvietnams ambassadör Nguyen Tho Chan i spetsen för en Vietnamdemonstration i Stockholm. Palme var huvudtalare när en resolution mot USA:s folkmord i Vietnam antogs. Hur långt ska USA få gå innan Göran Persson går med i en fredsdemonstration och antar en resolution mot USA:s krigsförbrytelser i Irak och Afghanistan? Att inte ta avstånd från ockupationen är att i efterhand ge godkännande till kriget.

Lars Ohly
49 år Stockholm, partiordförande vänsterpartiet

Artikeln publicerad av

Åker Eriksson, v

Nacka

Kallsinniga borgare lade ned Vendela

Vänsterpartiet och socialdemokraterna i Nacka gav sin sista strid för Vendela som är en mottagning för kvinnor med allvarliga problem. Verksamheten avvecklas från och med slutet av februari.

Vid socialnämndens sammanträde den 16 februari krävde vi gemensamt att:
– Det pågående arbetet med att avveckla Vendela ska stoppas helt tills socialnämnden vid nästa sammanträde får en total redogörelse för hur verksamheten på Vendela har utvecklats under 2004-2005 inklusive ändrade uppdrag och beställningar.
– Socialnämnden vid nästa sammanträde får en redogörelse för hur den målgrupp som Vendela riktar sig till ska kunna få minst lika bra insatser kvalitativt om Vendela skulle läggas ner.
– Socialnämnden vid nästa sammanträde får en redogörelse för vilka ansträngningar som gjorts och kan göras för att utveckla Vendela.
I ett försök att ändra eller åtminstone avvakta med beslutet att lägga ned Vendela misslyckades vi. Vi är ledsna och hoppas att alla de kvinnor som fått hjälp från Vendela och deras anhöriga ser och förstår att våra partier är maktlösa inför detta beslut.
Tyvärr var moderaterna kallsinniga mot vårt förslag till beslut. Som vanligt så hörde man inte heller kristdemokraterna yttra sig på något sätt. Detta var förväntat från två partier i högerpakten. Dock är vi mycket besvikna på folkpartiet.. De har tidigare haft en tendens att sätta människors bästa före politiska och ekonomiska beslut. Men nu när man har ”ingått en helig allians” så är folkpartiet inte längre det parti på högerkanten som ändå kunde vara liberalt och medmänskligt. Folkpartiet nöjde sig med en ”mild kritik” och ville att socialnämnden inför nästa liknande beslut måste få bättre underlag och information. Det är ynkligt och ett svek mot alla kvinnor som har fått hjälp av Vendela för att få ett drägligare liv.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet gjorde så gott vi kunde men i vår borgerligt styrda kommun så räcker vi inte till. Högerpakten har övertaget och vi blir överkörda vid nästan alla beslut. Vi är ledsna och hoppas att personal och behövande kvinnor i Vendela förstår att vi har gjort det som stod i vår makt att göra. Ansvaret för avvecklingen ligger hos moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet!

Artikeln publicerad av

Hediye Güzel, v

Nacka

Nacka kommun gillar trängselskatten

Försöket med trängselskatt är en succé. Som en klok dam uttryckte det: ”Det borde kallas trivselskatt”. Hur man än räknar gynnas nästan alla resenärer och boende intill berörda gator och vägar. Vänsterpartiet gillar trängselskatt – och det borde alla göra.

Kollektivtrafikanterna gynnas

För kollektivresenärerna innebär trängselskatten flera positiva effekter. Den minskade trängseln på vägar och gator gör att bussarna kommer fram lättare och fortare. Nu måste t.o.m. bussarna ta paus vid hållplatserna för att invänta tidtabellen eftersom själva bussresan går fortare än tidigare. SL har fått ett angenämnt problem att korrigera tidtabeller så att de kortare restiderna kan utnyttjas fullt ut.  Eftersom köerna på vägarna nästan försvunnit är det lättare att planera sin tid eftersom man är mer säker på när bussen kommer fram. Luften på och kring vägarna har blivit hälsosammare eftersom köande, stillastående vägfordon genererar stora mängder hälsofarliga föroreningar såsom partiklar, ozon och kväveoxid.

Fler busslinjer, tätare busstrafik och nya hållplaster har skapats eftersom trängselskatten har medfört att fler åker kollektivt. Trängselskatten motiverar en ökning av utbudet av kollektivtrafik vilket alla kollektivresenärer drar nytta av. För t.ex. Nackas och Värmdös del innebär det att köerna vid Skurubron har minskat kraftigt och att det nu finns bussar som går direkt till Stockholms central – något som Vänsterpartiet föreslog i fullmäktige för över tio år sedan.  

Filerna för bussar kan kanske t.o.m. tas bort på vissa ställen och utnyttjas av alla vägfordon – då skulle vägutnyttjandet bli än mer effektivt.

Finansieringen av ytterligare utbyggnad av kollektivtrafik kan ske av intäkterna från försöket. Exempelvis kan en spårutbyggnad till Nacka påskyndas. Spår för snabb, modern spårtrafik bör snarast byggas, så vi tex får en snabb, kollektiv kommunikationsmöjlighet mellan Orminge och Globenområdet som skulle ta ca 15 minuter – eller 15minuter in till Slussen.

Biltrafiken effektivare

För de som ändå måste ta bilen är det bara att konstatera att det nu är under helt andra förutsättningar än tidigare. Biltrafiken har minskat kraftigt, köerna är till stor del borta, man vet när man kommer fram och restiden har i många fall halverats. Som en hantverkare sa: ”Jag vet när jag kommer fram Jag kan planera mitt jobb bättre och jag sparar tid, pengar och slipper oro.”  Han tar 300 kronor i timme och sparar han in en timmes resande betalar han glatt 60 kronor om dagen i trängselskatt – han kallade skatten ”effektivitetskatt”. Detta gäller naturligtvis alla yrkesgrupper som färdas på vägarna.  Jublar särskilt gör naturligtvis yrkesgrupper som taxi och budbilar som fått bättre arbetsmiljö och mer jobb.

Miljön är en också en vinnare

Nästa vecka…

Försöket är en teknisk succe.

Försöket är världsunikt med avseende på  storlek och teknik. Ändå har det fungerat förvånansvärt väl. Naturligtivs har det liksom all ny teknik drabbats av diverse barnsjukdomar men det är ändå relativt lite. Att man tex nästan inte kan betala kontant i Nacka är ett exempel – vem tänkte på att det inte finns Pressbyrå eller Seven till Eleven i Nacka. Men alla allvarliga problem som dykt upp har eller håller på att lösa.
Ett otal städer runt om i världen följer detta försök med stort intresse. Succen har ökat detta intresse.

Nacka kommun bör uttala sitt stöd för försöket.

Försöket har kanske inneburit störst fördelar för oss i Stockholms kranskommuner. Större och snabbare kollektivtrafikutbud, snabbare bilresor , lättera att planera resandet, bättre boende- och resandemiljöer.  Detta i sin tur innebär också högre värde på ägda bostäder i berörda kommuner – något som åtminstone borde tilltala moderata intressen.

Vänsterpartiet kommer i en motion till fullmäktige att föreslå att Nacka kommun uttalar sitt stöd för försöket och att det permanentas.

Detta för att komma bort från den föråldrade och teknikfientliga politik som moderaterna med drabanter gett uttryck för. Moderaterna grundar sin politik på någon slags primitiv instinkt om att skatter skall bekämpas oavsett om de är bra eller dåliga.  Folkpartiet är som vanligt och ger uttryck för alla slags åsikter, centern och kristdemokraterna har delvis tidigare varit både för och emot trängselskatten men är nu helt tysta.

 Stockholms Handelskammare som tycks ha samma primitiva utgångspunkter som moderaterna har också länge kämpat mot trängsleskatten men är nu tysta. Det är särskilt anmärkningsvärt med en handelskammare och ett moderat parti som säger sig  vilja främja näringslivet men som samtidigt är motståndare till moderna, avancerade system som främjar och effektiviserar näringslivet och fått internationell uppmärksamhet. Stockholms Handelskammare bör byta ledning och verka för – inte emot  – Stockholms läns näringsliv.

Ronald Eriksson (v)
Nacka fullmäktige och miljöpolitisk sakkunnig
Nacka- och Värmdöbo

Idrott=Kultur?

Saltsjöbadens IF får snart monopol på all verksamhet i Fisksätra.

 Saltsjöbadens IF, startar snart boxning i supermarkets fd lokaler i Fisksätra centrum.Det är absolut inte fel,då ungdomarna visat genom enkätundersökningar att det är en aktivitet som de anser vara trevligt.Det är
utmärkt att en idrottsförening tar initiativ till satsningar i området,men man skall komma ihåg att SIF också får bidrag från kommunen(Skattebetalarna)Det är mycket pengar och det är många som söker bidrag både från kulturnämnden föreningsstödsnämnden och områdesnämnden.Då det gäller idrott,är det kanske inte det man först tänker är "Kultur".I Fisksätra är det många projekt som kommer i skymmundan såsom testa instrument,spela trumma,rytmik teater,dans,kurser i hantverk både praktiskt och teoretiska aktiviteter,det anser jag är kultur.Därför är det återigen på sin plats att puffa
för att ett Folkets hus, allaktivitetshus,kulturhus,mångfalldshus,medborgarhus,regnbågshus,arenavärldenhus m.m.Borgarna har i sin investeringsbudget en något kryptisk formulering som de kallar "Social kapital"Det kanske är pengar till något lovvärt inom Fisksätra kulturen.Man måste se att det finns en mängd människor som vill utöva något annat än idrott på sin fritid,kan man tillfredställa det stora flertalet höjer man definitivt kvaliten där man bor,trivseln ökar och man får ökad förståelse för sin roll i sitt område,våran kommundel lever,det ser vi ju när den internationella festen går av stapeln,men det är ju fler årstider,så mer kultur till folket,fixka lokaler och finansiering "NU".

Artikeln publicerades av

Arne Arenteg

Inte i vårt namn!

Vänsterpartiet i Nacka protesterar mot Neuronprojektet.

Socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets ledningar driver på upprustningen och krigsförberedelserna i Europa genom satsningen på Neuron-planet, ett förarlöst kärnvapenbestyckat bombplan, som i första hand franska staten vill ha.

Partiledningen har försökt prata bort detta svek mot våra fredssträvandenmed att det »bara« rör sig om en prototyp och att kommande serietillverkning inte kommer att ske i Sverige.

Trots att de tre samarbetspartierna sagt sig hålla utrikes- och säkerhetspolitiken utanför det rödgröna samarbetet så klämde Göran Persson lätt fram ett ja till ett projekt som är en viktig del i det europeiska militära samarbetet och den europeiska krigsindustrins utveckling.

Vänsterpartiets ledning har tagit ett steg som aldrig får tas av ett socialistiskt vänsterparti.

Vi i Vänsterpartiet Nacka är varken delaktiga i eller känner oss  bundna av detta ynkliga knäfall för de militärindustriella intressena. Detta brott mot partiprogrammet kan vi inte försvara – det måste vi bekämpa.

Stoppa Neuronprojektet!

Inte en man – inte en kvinna,
inte en krona – inte en euro
till militarismen!

 

Vänsterpartiet i Nacka

Uttalandet antogs enhälligt
på årsmötet 12 februari 2006

 

FISKSÄTRA

Den borgliga majoriteten antyder att man satsar på Fisksätra,
Men likt sagan om kejsarens nya kläder så verkar det bara bli kvar en tummetott.

Vi har via den lokala pressen kunnat läsa om de satsningar den borgliga majoriteten vill göra för Fisksätra.Det anmärkningsvärda
är att det finns pengar till att rusta upp Allen, men ännu har inget hänt trots frågor från oppositionen.Navigator var ett mycket lyckat projekt som hjälpte de boende med allehande frågor om den kommunala verksamheten.Det skulle då bli en social kontaktpunkt på biblioteket, som skulle byggas ut.Ännu har inget hänt,ritningar, möten med alla inblandade har hållits vid 3 tillfällen de senaste 2 åren, men bara snack och ingen verkstad.Vi i Vänsterpartiet har motionerat om en social översikts plan för hur vi vill utnyttja mångfalden och de enskilda föreningarnas initiativ,samt med Stena utveckla kommundelen till en riktigt levande, aktivt och trevligt miljöanpassat boende.Till Moderaterna och dess bokstavspartier,vad ska ni göra för Fisksätra.Det är en sak att i budget tillstå medel, men att omsätta medlen i praktiken, är tydligen lågprioriterat.
 

Artikeln publicerades av

Arne Arenteg

Nackas kulturpolitik

Vad vill vi politiker egentligen erbjuda medborgarna i Nacka? Vad moderaterna vill uppenbarar sig nu alltmer tydligt, de vill inte satsa på kulturen i en av Sveriges snabbast växande kommuner. Det vill vänstern i Nacka, socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Det senaste exemplet på moderaternas politik är från kulturnämndens möte den 26 oktober. Vid mötet redogjorde kulturchefen Börje Sjölund för vilka investeringar som han vill prioritera, det handlar bla ombyggnad av Fisksätra bibliotek och inköp av möbler till Dieselverkstaden, möbler som skulle ha funnits vid invigningen för tre år sedan, men som ännu inte köpts in.

Moderaterna kräver att investeringarna skall rymmas inom den ordinarie driftsbudgeten. Detta kan bara ske på bekostnad av minskade fasta kostnader, det villsäga personal och inköp av nya böcker, intygade kulturchefen.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet tar avstånd från moderaternas kulturpolitik. Med röstsiffrorna 7 mot 4 beslutade moderaterna att bibliotekens investeringar ska resultera i färre anställda, mindre öppethållande och nedskärningar. Den satsning på chipteknik som skulle kunna innebära att bibliotekarierna får mera tid till besökarna blir istället indragna tjänster.

Nackas befolkning fortsätter att växa och detta kräver satsningar på biblioteks- och kulturverksamheten. Det kan inte mötas med sämre öppettider, nedskärningar på böcker och tidningar och minskade lokalytor.

På grund av en snål politisk ledning såg vi hur Saltsjöbadens bibliotek hotades av nedläggning. Detta var inget som befolkningen gillade. Därför backade slutligen kommunens borgerliga ledning. Nu blir resultatet istället gamla böcker, färre bibliotekarier och mindre öppethållande.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill satsa på kulturen.  Om vi får väljarnas förtroende i valet 2006 kommer vi att satsa på kulturen för att säkerställa generösa öppettider och bra service på biblioteken, musikundervisning för alla intresserade barn och en ökad fokusering på de i Nacka verksamma kulturarbetarna.

socialdemokraterna och vänsterpartiet

Sarah Ferm (s)
Mathias Qvarsell (s)   
Åke Åstrand (s)
Jonas Skiöld (s)
Andrezej Waligora (s)
Åke Eriksson (v)

Alternativ till borgarnas budget

Vänsterpartiet presenterade den 15 november sitt förslag till budget för Nacka kommun 2006. Budgetförslaget innehåller en rad satsningar på en stärkt kommunal service och verksamhet. För att bekosta det föreslår vi en höjning av kommunalskatten med 67 öre. Efter en sådan höjning kommer Nacka fortfarande att ha låg skatt oavsett om man jämför med andra kommuner i landet eller i länet.

Några av huvudpunkterna i Vänsterpartiets budget:
 
Arbete
* satsningarna i budgeten medför cirka 250 nya jobb i kommunen
* satsning på kvinnolöner
* satsning på att rekrytera kvalificerad personal till förskolan
 
Kvinnornas ställning
* kommunens ökade och förbättrade service, en effekt av vår budget, ger kvinnorna bättre förutsättningar på arbetsmarknaden, både som anställda i kommunen och genom att inte bindas vid hemmet (för det är ju fortfarande av tradition kvinnorna som stannar där)
* satsning på kvinnolöner
* hela budgeten genomsyras av ett kvinnoperspektiv
 
Folkhälsa
* en rejäl satsning på folkhälsan
* nya resurser till miljö- och livsmedelstillsyn, idag nedprioriterade verksamheter
* ökade resurser för idrott och motion
 
Bättre ekonomi
* Vänsterpartiets insatser i regeringen har gett kommunerna, och i hög utsträckning Nacka, bättre ekonomiska förutsättningar
* ingen fortsatt utförsäljning av kommunal egendom (mark och fastigheter)
* den extra momskompensationen som betalas ut till privat drivna verksamheter (förskolor, hemtjänst med mera) ska begränsas. Nu är den så hög att kommunens egen verksamhet får betydligt sämre villkor
 
Minskad segregation
* ökad likvärdighetsgaranti i skolan
* återinrättande av fältassistenter för förebyggande arbete i nätverk med social, skola, fritid och polis
 
Kommunens kärnverksamhet
* satsning på kvalitet inom äldreomsorgen – generösare biståndsbedömning och högre personaltäthet på boenden
* satsning på kvalitet i förskolan – vi säger nej till moderaternas förslag till familjedaghem för egna barn
* motsvarande satsning på kvalitet inom grundskolan
* fasta vikarier i förskolan
* ökade, inte minskade, resurser inom LSS-området (LSS är lagen om stöd och service till funktionshindrade)

* biblioteken, viktiga ur ett demokrati- och kulturperspektiv, räddas från "svälten", ges mer resurser till media, personal, ökat öppethållande och samarbete med allaktivitetshus i kommundelarna
 * avskaffa kommunens styrsystem med skild finansiering och produktion. Det gör kommunen svårförståelig för medborgarna, det ger ett demokratiunderskott och dessutom är det ineffektivt.
 
Du hittar hela budgeten under Dokument och vidare under Nackabudget.

 

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Instagram

 • karlmarx friedrichengels
 • Vi ses vl p lrdag p Internationella festen i Fiskis?
 • Elisabeth vr avgende representant i kommunens ldrenmnd p utfrgning hos
 • 1 maj 2018 var s jkla fint! Perfekt pepp nu
 • Samlas med oss i Orminge infr 1 majtget p Medis!
 • Danne vr representant bland kommunens revisorer berttar hur kommunens arbete
 • Vr glada grupp av frtroendevalda i kommunens nmnder ses och
 • Vi har satt ihop en kommunikationsgrupp som ska arbeta med
 • Vi r p plats p Valskolan Vnsterpartiets storsatsning fr
 • Avslutningen av landstingskonferensen med Internationalen nu har Vnsterpartiet ett nytt
 • Ramzi och Amanda tv av Vra ombud p landstingslistans konferens
 • Konferensen fr landstingspolitiska programmet r ppnat! Vi i Nacka r
 • Frorten Mot Vld r p plats p Landstingskonferensen och pratar
 • Vi r p plats p Landstingskonferensen som just nu hlls
 • Insndare i veckans NackaVrmd Posten om Alliansens jmlikhetsfientliga kultur och
 • Fatemeh Khavari fatemekhavari79 talesperson fr ungisverigenu talade p Vnsterpartiets kongress
 • NoStranger
 • gonblicksbild i en av pauserna p rsmtet i sndags Mycket
 • Igr rstade de andra partierna ner Vnsterpartiets frslag om lgre
 • Vr gruppledare Rolf Wasteson talar i kommunfullmktige om hur bra