Vänsterpartiet Nacka

Kallsinniga borgare lade ned Vendela

Vänsterpartiet och socialdemokraterna i Nacka gav sin sista strid för Vendela som är en mottagning för kvinnor med allvarliga problem. Verksamheten avvecklas från och med slutet av februari.

Vid socialnämndens sammanträde den 16 februari krävde vi gemensamt att:
– Det pågående arbetet med att avveckla Vendela ska stoppas helt tills socialnämnden vid nästa sammanträde får en total redogörelse för hur verksamheten på Vendela har utvecklats under 2004-2005 inklusive ändrade uppdrag och beställningar.
– Socialnämnden vid nästa sammanträde får en redogörelse för hur den målgrupp som Vendela riktar sig till ska kunna få minst lika bra insatser kvalitativt om Vendela skulle läggas ner.
– Socialnämnden vid nästa sammanträde får en redogörelse för vilka ansträngningar som gjorts och kan göras för att utveckla Vendela.
I ett försök att ändra eller åtminstone avvakta med beslutet att lägga ned Vendela misslyckades vi. Vi är ledsna och hoppas att alla de kvinnor som fått hjälp från Vendela och deras anhöriga ser och förstår att våra partier är maktlösa inför detta beslut.
Tyvärr var moderaterna kallsinniga mot vårt förslag till beslut. Som vanligt så hörde man inte heller kristdemokraterna yttra sig på något sätt. Detta var förväntat från två partier i högerpakten. Dock är vi mycket besvikna på folkpartiet.. De har tidigare haft en tendens att sätta människors bästa före politiska och ekonomiska beslut. Men nu när man har ”ingått en helig allians” så är folkpartiet inte längre det parti på högerkanten som ändå kunde vara liberalt och medmänskligt. Folkpartiet nöjde sig med en ”mild kritik” och ville att socialnämnden inför nästa liknande beslut måste få bättre underlag och information. Det är ynkligt och ett svek mot alla kvinnor som har fått hjälp av Vendela för att få ett drägligare liv.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet gjorde så gott vi kunde men i vår borgerligt styrda kommun så räcker vi inte till. Högerpakten har övertaget och vi blir överkörda vid nästan alla beslut. Vi är ledsna och hoppas att personal och behövande kvinnor i Vendela förstår att vi har gjort det som stod i vår makt att göra. Ansvaret för avvecklingen ligger hos moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet!

Artikeln publicerad av

Hediye Güzel, v

Nacka

Nacka kommun gillar trängselskatten

Försöket med trängselskatt är en succé. Som en klok dam uttryckte det: ”Det borde kallas trivselskatt”. Hur man än räknar gynnas nästan alla resenärer och boende intill berörda gator och vägar. Vänsterpartiet gillar trängselskatt – och det borde alla göra.

Kollektivtrafikanterna gynnas

För kollektivresenärerna innebär trängselskatten flera positiva effekter. Den minskade trängseln på vägar och gator gör att bussarna kommer fram lättare och fortare. Nu måste t.o.m. bussarna ta paus vid hållplatserna för att invänta tidtabellen eftersom själva bussresan går fortare än tidigare. SL har fått ett angenämnt problem att korrigera tidtabeller så att de kortare restiderna kan utnyttjas fullt ut.  Eftersom köerna på vägarna nästan försvunnit är det lättare att planera sin tid eftersom man är mer säker på när bussen kommer fram. Luften på och kring vägarna har blivit hälsosammare eftersom köande, stillastående vägfordon genererar stora mängder hälsofarliga föroreningar såsom partiklar, ozon och kväveoxid.

Fler busslinjer, tätare busstrafik och nya hållplaster har skapats eftersom trängselskatten har medfört att fler åker kollektivt. Trängselskatten motiverar en ökning av utbudet av kollektivtrafik vilket alla kollektivresenärer drar nytta av. För t.ex. Nackas och Värmdös del innebär det att köerna vid Skurubron har minskat kraftigt och att det nu finns bussar som går direkt till Stockholms central – något som Vänsterpartiet föreslog i fullmäktige för över tio år sedan.  

Filerna för bussar kan kanske t.o.m. tas bort på vissa ställen och utnyttjas av alla vägfordon – då skulle vägutnyttjandet bli än mer effektivt.

Finansieringen av ytterligare utbyggnad av kollektivtrafik kan ske av intäkterna från försöket. Exempelvis kan en spårutbyggnad till Nacka påskyndas. Spår för snabb, modern spårtrafik bör snarast byggas, så vi tex får en snabb, kollektiv kommunikationsmöjlighet mellan Orminge och Globenområdet som skulle ta ca 15 minuter – eller 15minuter in till Slussen.

Biltrafiken effektivare

För de som ändå måste ta bilen är det bara att konstatera att det nu är under helt andra förutsättningar än tidigare. Biltrafiken har minskat kraftigt, köerna är till stor del borta, man vet när man kommer fram och restiden har i många fall halverats. Som en hantverkare sa: ”Jag vet när jag kommer fram Jag kan planera mitt jobb bättre och jag sparar tid, pengar och slipper oro.”  Han tar 300 kronor i timme och sparar han in en timmes resande betalar han glatt 60 kronor om dagen i trängselskatt – han kallade skatten ”effektivitetskatt”. Detta gäller naturligtvis alla yrkesgrupper som färdas på vägarna.  Jublar särskilt gör naturligtvis yrkesgrupper som taxi och budbilar som fått bättre arbetsmiljö och mer jobb.

Miljön är en också en vinnare

Nästa vecka…

Försöket är en teknisk succe.

Försöket är världsunikt med avseende på  storlek och teknik. Ändå har det fungerat förvånansvärt väl. Naturligtivs har det liksom all ny teknik drabbats av diverse barnsjukdomar men det är ändå relativt lite. Att man tex nästan inte kan betala kontant i Nacka är ett exempel – vem tänkte på att det inte finns Pressbyrå eller Seven till Eleven i Nacka. Men alla allvarliga problem som dykt upp har eller håller på att lösa.
Ett otal städer runt om i världen följer detta försök med stort intresse. Succen har ökat detta intresse.

Nacka kommun bör uttala sitt stöd för försöket.

Försöket har kanske inneburit störst fördelar för oss i Stockholms kranskommuner. Större och snabbare kollektivtrafikutbud, snabbare bilresor , lättera att planera resandet, bättre boende- och resandemiljöer.  Detta i sin tur innebär också högre värde på ägda bostäder i berörda kommuner – något som åtminstone borde tilltala moderata intressen.

Vänsterpartiet kommer i en motion till fullmäktige att föreslå att Nacka kommun uttalar sitt stöd för försöket och att det permanentas.

Detta för att komma bort från den föråldrade och teknikfientliga politik som moderaterna med drabanter gett uttryck för. Moderaterna grundar sin politik på någon slags primitiv instinkt om att skatter skall bekämpas oavsett om de är bra eller dåliga.  Folkpartiet är som vanligt och ger uttryck för alla slags åsikter, centern och kristdemokraterna har delvis tidigare varit både för och emot trängselskatten men är nu helt tysta.

 Stockholms Handelskammare som tycks ha samma primitiva utgångspunkter som moderaterna har också länge kämpat mot trängsleskatten men är nu tysta. Det är särskilt anmärkningsvärt med en handelskammare och ett moderat parti som säger sig  vilja främja näringslivet men som samtidigt är motståndare till moderna, avancerade system som främjar och effektiviserar näringslivet och fått internationell uppmärksamhet. Stockholms Handelskammare bör byta ledning och verka för – inte emot  – Stockholms läns näringsliv.

Ronald Eriksson (v)
Nacka fullmäktige och miljöpolitisk sakkunnig
Nacka- och Värmdöbo

Idrott=Kultur?

Saltsjöbadens IF får snart monopol på all verksamhet i Fisksätra.

 Saltsjöbadens IF, startar snart boxning i supermarkets fd lokaler i Fisksätra centrum.Det är absolut inte fel,då ungdomarna visat genom enkätundersökningar att det är en aktivitet som de anser vara trevligt.Det är
utmärkt att en idrottsförening tar initiativ till satsningar i området,men man skall komma ihåg att SIF också får bidrag från kommunen(Skattebetalarna)Det är mycket pengar och det är många som söker bidrag både från kulturnämnden föreningsstödsnämnden och områdesnämnden.Då det gäller idrott,är det kanske inte det man först tänker är "Kultur".I Fisksätra är det många projekt som kommer i skymmundan såsom testa instrument,spela trumma,rytmik teater,dans,kurser i hantverk både praktiskt och teoretiska aktiviteter,det anser jag är kultur.Därför är det återigen på sin plats att puffa
för att ett Folkets hus, allaktivitetshus,kulturhus,mångfalldshus,medborgarhus,regnbågshus,arenavärldenhus m.m.Borgarna har i sin investeringsbudget en något kryptisk formulering som de kallar "Social kapital"Det kanske är pengar till något lovvärt inom Fisksätra kulturen.Man måste se att det finns en mängd människor som vill utöva något annat än idrott på sin fritid,kan man tillfredställa det stora flertalet höjer man definitivt kvaliten där man bor,trivseln ökar och man får ökad förståelse för sin roll i sitt område,våran kommundel lever,det ser vi ju när den internationella festen går av stapeln,men det är ju fler årstider,så mer kultur till folket,fixka lokaler och finansiering "NU".

Artikeln publicerades av

Arne Arenteg

Inte i vårt namn!

Vänsterpartiet i Nacka protesterar mot Neuronprojektet.

Socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets ledningar driver på upprustningen och krigsförberedelserna i Europa genom satsningen på Neuron-planet, ett förarlöst kärnvapenbestyckat bombplan, som i första hand franska staten vill ha.

Partiledningen har försökt prata bort detta svek mot våra fredssträvandenmed att det »bara« rör sig om en prototyp och att kommande serietillverkning inte kommer att ske i Sverige.

Trots att de tre samarbetspartierna sagt sig hålla utrikes- och säkerhetspolitiken utanför det rödgröna samarbetet så klämde Göran Persson lätt fram ett ja till ett projekt som är en viktig del i det europeiska militära samarbetet och den europeiska krigsindustrins utveckling.

Vänsterpartiets ledning har tagit ett steg som aldrig får tas av ett socialistiskt vänsterparti.

Vi i Vänsterpartiet Nacka är varken delaktiga i eller känner oss  bundna av detta ynkliga knäfall för de militärindustriella intressena. Detta brott mot partiprogrammet kan vi inte försvara – det måste vi bekämpa.

Stoppa Neuronprojektet!

Inte en man – inte en kvinna,
inte en krona – inte en euro
till militarismen!

 

Vänsterpartiet i Nacka

Uttalandet antogs enhälligt
på årsmötet 12 februari 2006

 

FISKSÄTRA

Den borgliga majoriteten antyder att man satsar på Fisksätra,
Men likt sagan om kejsarens nya kläder så verkar det bara bli kvar en tummetott.

Vi har via den lokala pressen kunnat läsa om de satsningar den borgliga majoriteten vill göra för Fisksätra.Det anmärkningsvärda
är att det finns pengar till att rusta upp Allen, men ännu har inget hänt trots frågor från oppositionen.Navigator var ett mycket lyckat projekt som hjälpte de boende med allehande frågor om den kommunala verksamheten.Det skulle då bli en social kontaktpunkt på biblioteket, som skulle byggas ut.Ännu har inget hänt,ritningar, möten med alla inblandade har hållits vid 3 tillfällen de senaste 2 åren, men bara snack och ingen verkstad.Vi i Vänsterpartiet har motionerat om en social översikts plan för hur vi vill utnyttja mångfalden och de enskilda föreningarnas initiativ,samt med Stena utveckla kommundelen till en riktigt levande, aktivt och trevligt miljöanpassat boende.Till Moderaterna och dess bokstavspartier,vad ska ni göra för Fisksätra.Det är en sak att i budget tillstå medel, men att omsätta medlen i praktiken, är tydligen lågprioriterat.
 

Artikeln publicerades av

Arne Arenteg

Nackas kulturpolitik

Vad vill vi politiker egentligen erbjuda medborgarna i Nacka? Vad moderaterna vill uppenbarar sig nu alltmer tydligt, de vill inte satsa på kulturen i en av Sveriges snabbast växande kommuner. Det vill vänstern i Nacka, socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Det senaste exemplet på moderaternas politik är från kulturnämndens möte den 26 oktober. Vid mötet redogjorde kulturchefen Börje Sjölund för vilka investeringar som han vill prioritera, det handlar bla ombyggnad av Fisksätra bibliotek och inköp av möbler till Dieselverkstaden, möbler som skulle ha funnits vid invigningen för tre år sedan, men som ännu inte köpts in.

Moderaterna kräver att investeringarna skall rymmas inom den ordinarie driftsbudgeten. Detta kan bara ske på bekostnad av minskade fasta kostnader, det villsäga personal och inköp av nya böcker, intygade kulturchefen.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet tar avstånd från moderaternas kulturpolitik. Med röstsiffrorna 7 mot 4 beslutade moderaterna att bibliotekens investeringar ska resultera i färre anställda, mindre öppethållande och nedskärningar. Den satsning på chipteknik som skulle kunna innebära att bibliotekarierna får mera tid till besökarna blir istället indragna tjänster.

Nackas befolkning fortsätter att växa och detta kräver satsningar på biblioteks- och kulturverksamheten. Det kan inte mötas med sämre öppettider, nedskärningar på böcker och tidningar och minskade lokalytor.

På grund av en snål politisk ledning såg vi hur Saltsjöbadens bibliotek hotades av nedläggning. Detta var inget som befolkningen gillade. Därför backade slutligen kommunens borgerliga ledning. Nu blir resultatet istället gamla böcker, färre bibliotekarier och mindre öppethållande.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill satsa på kulturen.  Om vi får väljarnas förtroende i valet 2006 kommer vi att satsa på kulturen för att säkerställa generösa öppettider och bra service på biblioteken, musikundervisning för alla intresserade barn och en ökad fokusering på de i Nacka verksamma kulturarbetarna.

socialdemokraterna och vänsterpartiet

Sarah Ferm (s)
Mathias Qvarsell (s)   
Åke Åstrand (s)
Jonas Skiöld (s)
Andrezej Waligora (s)
Åke Eriksson (v)

Alternativ till borgarnas budget

Vänsterpartiet presenterade den 15 november sitt förslag till budget för Nacka kommun 2006. Budgetförslaget innehåller en rad satsningar på en stärkt kommunal service och verksamhet. För att bekosta det föreslår vi en höjning av kommunalskatten med 67 öre. Efter en sådan höjning kommer Nacka fortfarande att ha låg skatt oavsett om man jämför med andra kommuner i landet eller i länet.

Några av huvudpunkterna i Vänsterpartiets budget:
 
Arbete
* satsningarna i budgeten medför cirka 250 nya jobb i kommunen
* satsning på kvinnolöner
* satsning på att rekrytera kvalificerad personal till förskolan
 
Kvinnornas ställning
* kommunens ökade och förbättrade service, en effekt av vår budget, ger kvinnorna bättre förutsättningar på arbetsmarknaden, både som anställda i kommunen och genom att inte bindas vid hemmet (för det är ju fortfarande av tradition kvinnorna som stannar där)
* satsning på kvinnolöner
* hela budgeten genomsyras av ett kvinnoperspektiv
 
Folkhälsa
* en rejäl satsning på folkhälsan
* nya resurser till miljö- och livsmedelstillsyn, idag nedprioriterade verksamheter
* ökade resurser för idrott och motion
 
Bättre ekonomi
* Vänsterpartiets insatser i regeringen har gett kommunerna, och i hög utsträckning Nacka, bättre ekonomiska förutsättningar
* ingen fortsatt utförsäljning av kommunal egendom (mark och fastigheter)
* den extra momskompensationen som betalas ut till privat drivna verksamheter (förskolor, hemtjänst med mera) ska begränsas. Nu är den så hög att kommunens egen verksamhet får betydligt sämre villkor
 
Minskad segregation
* ökad likvärdighetsgaranti i skolan
* återinrättande av fältassistenter för förebyggande arbete i nätverk med social, skola, fritid och polis
 
Kommunens kärnverksamhet
* satsning på kvalitet inom äldreomsorgen – generösare biståndsbedömning och högre personaltäthet på boenden
* satsning på kvalitet i förskolan – vi säger nej till moderaternas förslag till familjedaghem för egna barn
* motsvarande satsning på kvalitet inom grundskolan
* fasta vikarier i förskolan
* ökade, inte minskade, resurser inom LSS-området (LSS är lagen om stöd och service till funktionshindrade)

* biblioteken, viktiga ur ett demokrati- och kulturperspektiv, räddas från "svälten", ges mer resurser till media, personal, ökat öppethållande och samarbete med allaktivitetshus i kommundelarna
 * avskaffa kommunens styrsystem med skild finansiering och produktion. Det gör kommunen svårförståelig för medborgarna, det ger ett demokratiunderskott och dessutom är det ineffektivt.
 
Du hittar hela budgeten under Dokument och vidare under Nackabudget.

 

Nackamodernaternas vårdnadsbidrag – är det valfrihet eller kvinnofälla?

Starta företag och ta emot ditt eget barn i ditt familjedaghem för femtusen i månaden, det är modernaternas sätt att införa ett förtäckt vårdnadsbidrag!

Den borgerliga majoriteten i Nacka kommun kommer nästa år att genomföra ett vårdnadsbidrag. För en ersättning på mellan 4 300 kronor och drygt 5 500 kronor ska kvinnor lockas tillbaka till hemmen. Självklart uttrycker man sig inte så. Istället används den gamla valfrihetsretoriken som låtsas att föräldraskapet inte har något kön.
Vad man glömmer är att både verklighet och statistik talar ett tydligt språk som visar var ansvaret för föräldraskapet ligger. Det är kvinnor som idag tar huvudansvaret för barnen och därmed har lägre inkomster. Om en familj ska klara sig med att en vuxen ska ersätta sin lön med en ersättning på 5000 kr kommer det att bli en överväldigande majoritet kvinnor som stannar hemma.
Det innebär att det är kvinnor som trängs tillbaka från arbetsmarknaden, blir beroende av männens inkomster och får betala priset. Det är kvinnor som förlorar i form av ekonomisk självständighet, sämre möjlighet till karriär och löneutveckling, lägre pensioner och minskat skydd vid exempelvis sjukdom eller arbetslöshet. Dessutom förlorar barnen. Kvinnors fattigdom är intimt förknippat med barns fattigdom.
Reformen skulle innebära återgång till förhållanden som rådde på 1950 talet. Är det detta som borgerlig jämställdhetspolitik syftar till?
Jag förstår de kvinnor som ser detta som en utväg för att slippa dubbelarbete och som kanske har ett underbetalt och tungt arbete. Men vårdnadsbidrag är inte lösningen. Vad som krävs är rättvisa villkor i arbetslivet, att män tar sitt ansvar för det obetalda arbetet, individualiserad föräldraförsäkring, bra barnomsorg och en generell arbetstidsförkortning. Det är vänsterns alternativ till den totala backlash för kvinnors självständighet som vårdnadsbidrag i alla dess former innebär.

Artikeln publicerad av

Hediye Güzel, v

Nacka

Bristande demokrati i arbetslivet

Direktörer och stora företag visar öppet sin girighet. Det är dags att diskutera demokrati på arbetsplatserna och de anställdas rättigheter.

 Klimatet på arbetsmarknaden hårdnar. Nya anställningsformer och en hårdare attityd från många arbetsgivare gjort arbetsplatserna allt tystare. Många är vittnesmålen om ett hårdnande klimat som leder till att anställda drar sig för att arbeta fackligt och avstår från att framföra kritik i rädsla för att utsättas för repressalier.

På tunnelbanan i Stockholm arbetar Per Johansson, som dessutom fått sina arbetskamraters förtroende att företräda dem som klubbordförande i facket. Per har upprepade gånger kritiserat Connex och Storstockholms lokaltrafik för brister i säkerheten och kortsiktigt lönsamhetstänkande. Svaret från arbetsgivaren är att avskeda Per Johansson. Med största sannolikhet kommer Connex att förlora om målet går till Arbetsdomstolen – det är inte tillåtet i Sverige för en arbetsgivare att avgöra vilka som ska väljas till förtroendeposter inom fackföreningsrörelsen. Men med nuvarande lagstiftning kan Connex inte tvingas att återanställa den som blivit avskedad på felaktiga grunder.

Medborgare vågar inte längre yttra sig kritiskt, man är rädd för repressalier, arbetsgivare motarbetar aktivt facklig organisering. Och allra värst är det naturligtvis för den växande grupp människor som inte har tillsvidareanställningar. Med provanställning, korttidsanställning, vikariat eller med anställning hos bemanningsföretag är man beroende av arbetsgivarens välvilja och då blir man inte så kaxig.

Med ändringen i lagen om anställningsskydd, som genomfördes av de borgerliga partierna och miljöpartiet, fick småföretag en möjlighet att undanta två anställda från turordningsreglerna vid uppsägningar. Föga överraskande är det kvinnor och fackligt aktiva som drabbats av de nya reglerna.

När nu direktörer och stora företag visar sin girighet öppet är det dags för en diskussion om demokrati på arbetsplatserna och anställdas rättigheter. Bolagens agerande ger oss argument för att gå snabbare fram med förslag om ökat inflytande för de anställda och öppnar för att ställa hårdare krav på företagens ansvar. Det ska kosta att lägga ned lönsam verksamhet. Med dagens system kan företagen kallt kalkylera med att det är samhället som ska stå för kostnaderna och ägarna som får vinsterna.

Anställningstryggheten måste öka. Tillsvidareanställning på heltid ska vara normen. De anställdas rätt till yttrandefrihet måste stärkas och fackliga rättigheter skyddas. Inflytandet på jobbet måste öka. Vi kan inte acceptera en utveckling där girigheten och de stora företagens makt tillåts öka samtidigt som det stora flertalet förlorar i inflytande och trygghet. Ytterst handlar det om mänskliga rättigheter och att demokratin även måste omfattas arbetslivet.

Artikeln publicerad av

Hediye Güzel, v

Nacka
 

Skuruparken – naturreservat, bostadshus eller kommunal park?

Aktionsgruppen Rädda Skuruparken vill veta vad de politiska partierna i Nacka anser om Skuruparkens framtid. Vänsterpartiet i Nacka anser att…

Skuruparken är ett viktigt naturområde som det är angeläget att skydda. Möjligen skulle det vara ett problem att omvandla området till naturreservat då marken inte ägs av kommunen och därmed skulle det förmodligen bli ganska kostsamt att göra området till naturreservat. Men i grunden handlar det om politisk vilja. Är den politiska viljan att man ska bebygga området så gör man det oavsett om det är naturreservat eller inte. Vänsterpartiets uppfattning är att området inte ska exploateras och att området ska skyddas.

Vänsterpartiet har ända sedan frågan började att diskuteras varit motståndare till ny bostadsbebyggelse i Skuruparken. Även om man bara skulle börja bygga lite, och i vissa delar av parken med särskild hänsyn tagen till det känsliga området, så skulle det finnas en risk att det leder till en vidare exploatering av området i framtiden. Vänsterpartiet avvisar därför alla planer på ny bebyggelse i Skuruparken.

Artikeln publicerad av

Andreas Falk, v

Nacka

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Instagram

 • Fatemeh Khavari fatemekhavari79 talesperson fr ungisverigenu talade p Vnsterpartiets kongress
 • NoStranger
 • gonblicksbild i en av pauserna p rsmtet i sndags Mycket
 • Igr rstade de andra partierna ner Vnsterpartiets frslag om lgre
 • Vr gruppledare Rolf Wasteson talar i kommunfullmktige om hur bra
 • Fyra lokalfreningar i samlad trupp p Syninge kursgrd Nacka Vrmd
 • Vr delegation p Storstockholms valkongress! Idag beslutas vilka som str
 • Dagens bsta replik! vrturnu Repost vansterpartieteskilstuna getrepost
 • Tyvrr mste kvllens kaf stllas in pga ofrutsedda hndelser Vi
 • Medlemsmte med Ali Esbati som berttade om Vnsterpartiets budgetsatsningar Hur
 • Vi bjuder p fika och pratar om framtiden! Kaf Papa
 • Inspelningar frn tio utvalda seminarier frn rets Vnsterdagarna finns nu
 • V Nacka p plats p Vnsterdagarna i Malm Aron Etzler
 • Vnsterdagarna r i full gng flj vad som hnder p
 • Filosofen och frfattaren Torbjrn Tnnsj var med oss p vr
 • Repost vansterpartiethbg getrepost