Hjälp oss vinna valet! Donera till valfonden: PG-79 39 63-0

Vänsterpartiet Nacka

Syningehelg med socialistiska strategier och spännande avslöjanden

Vi var ett femtontal medlemmar i Vänsterpartiet Nacka som ägnade den gångna helgen 23-24 januari åt intressanta diskussioner på ett vintrigt Syninge. Stort tack till våra inbjudna talare Ali Esbati och Kerstin Amelin. Ali talade bland annat om socialistiska strategier utifrån arbetet med det nya partiprogrammet, och Kerstin gav oss några saker att tänka på vad gäller det internfeministiska arbetet. Vi hade även givande diskussioner kring vårt förslag till Kommunal handlingsplan 2016. Arbetet med våra områdesgrupper var uppe till diskussion och tankarna kring hur vi ska arbeta med vår externa och interna kommunikation fick en tydligare form. Vår ordförande Birgit Hansson ledde kvällens tema: oväntade erfarenheter, egenskaper och talanger hos de närvarande vilket avslöjade en otrolig bredd på livserfarenhet och kunskaper hos de som var med – något vi också tar med oss in årets arbete i partiföreningen! Du som inte var med – passa på en annan gång! Det är ett utmärkt tillfälle att lära känna partivänner och vara med och påverka inriktningen på vårt arbete i Nacka kommun.

Veckoslut på Syninge

Helgen 23-24 januari har partiföreningen bokat platser på Syninge kursgård. En hel del medlemmar har anmält att de kommer men det finns några platser kvar. Så om du är intresserad men inte anmält dig – gör det till Birgit Hansson ([email protected]) snarast. Det kommer att bli ett intressant program med såväl ideologiska diskussioner som arbete med vårt lokala program för Nacka.

Om du ännu inte är medlem i föreningen men sympatiserar med vår politik är du också välkommen. Du behöver inte betala något själv utan partiföreningen står för kostnaderna för mat och husrum.

Finns det alternativ till kapitalismen?

Torsdagen den 3 december samlades ett femtontal personer i vår partilokal i Finntorp för att lyssna till Florian Burmeister och Anders Sandström som föreläste på temat ”En annan ekonomi är möjlig! En föreläsning om makt och ägande”.

Florian framförde sina tankar om marknadssocialistisk ekonomisk demokrati som alternativ till kapitalism, och Anders talade om ”Deltagarekonomi, ett alternativ till både marknad och centralplanering”. Två alternativa sätt att ordna samhällsekonomin, att fördela makten över kapitalet och demokratisera arbetsplatserna. Långa diskussioner uppstod när dessa tankar och teorier ställdes mot varandra men vi enades ändå kring att vi som vänsterpartister måste börja våga formulera alternativ till rådande ekonomiska system, inspirera och vara visionärer. Tack Anders och Florian för ett intressant föredrag och tack ni som kom och förgyllde kvällen med er närvaro! För den som vill läsa mer se www.ekonomiskdemokrati.se och www.participatoryeconomics.info.

Nya motioner

I samband med kommunfullmäktige i mitten av november lämnade vänsterpartiet in 6 stycken motioner. De handlade om att:
– Nacka borde bilda ett kommunalt bostadsbolag för att förvalta, låta bygga och förvärva hyresbostäder
– Nacka bör ändra sin markanvisningspolicy så att det företag som garanterar den lägsta inflyttningshyran, givet att man uppfyller ett antal kvalitets- och andra krav, ska anvisas mark i samband med byggande av hyresbostäder
– Nacka kommun bör inrätta en kommunal bostadsförmedling
– Nacka kommun vidtar åtgärder så att alla ungdomar mellan 16 och 18 år erbjuds feriearbete under minst 3 veckor från år 2016 o framåt
– Nacka bör införa obligatorisk insamling av matavfall kommun samt initierar en informationskampanj i syfte att minska matsvinnet inom kommunen
– Nacka satsar på att utveckla fritidsgårdarna och återinföra fältassistenter

Motionerna i sin helhet hittar du under ”materiel”

Kortfattat om budgetdebatten i Nacka kommunfullmäktige

Vänsterpartiet presenterade sitt eget budgetförslag. Vår budget för en solidarisk,feministisk & grön politik innehåller många förslag som vi återkommer till under året. Ett axplock:
– Hbtq- frågor, hbt-cerifiering av fritidsgårdarna
– Kommunens mark ska upplåtas med tomträtt, inte säljas
– Återinföra fältassistenter med sin bas på fritidsgårdarna
– Bygg fler hyresrätter och i kollektivtrafiknära områden
– Ett kommunalt bostadsbolag ska återuppbyggas
– Återuppbyggnad av kommunal hemtjänst
– Mycket sänkta avgifter i musikskolan
– Biblioteken ska drivas i kommunal regi
– Avgiftsfri skola och förskola
– Krav på kollektivavtal eller liknande avtal för anställda i de företag som är verksamma inom LOV eller vars tjänster upphandlas.
Du hittar också Rolf Wastesons inledningsanförande under ”Materiel”

Politiskt café

Nu är det dags igen för politiskt café. På torsdag, 19 november, är alla intresserade medlemmar och sympatisörer välkomna till partilokalen på Becksjudarvägen 35 i Finntorp. Vi diskuterar aktuella politiska frågor och bjuder på kaffe/te och smörgås. Vi börjar 18.30 och håller på till ca 20.30. Välkomna!

Budget för Nacka

Nu finns vänsterpartiets budgetförslag under ”materiel”.
Vårt budgetförslag är ett förslag för en solidarisk, feministisk och grön politik. Några av våra huvudfrågor är:
· Kompensation för löne- och prisökningar så att inte verksamheten måste spara. När man sparar blir kvalitén sämre eller omfattningen mindre. Personalen pressas ännu hårdare och det riskerar att leda till ökad sjukskrivning. Kompensationen gynnar särskilt kvinnor som dominerar i många verksamheter.
· Bygga Nacka stad så att segregationen minskar/byggs bort. Vi vill ha övervägande andel hyresrätter och att marken upplåts med tomträtt. Om marken upplåts till låg kostnad för hyresrätter till dem som garanterar lägsta inflyttningshyra utan att försämra kvalitén kan hyrorna hållas på en rimlig nivå. Skapa ett kommunalt bostadsbolag som kan bygga fler hyresrätter till rimliga kostnader och som inte ombildas.
· Kommunalt driven verksamhet ska finnas inom alla verksamhetsområden där det finns privata anordnare. Inom hemtjänsten finns idag enbart privata anordnare. Där är det extra viktigt att se till att även ett kommunalt alternativ finns.
· Satsningar på gott mottagande av flyktingar. Nacka bör ta emot en kvot som motsvarar Nackas andel av Sverige. Viktigt är också att kvalitén på SFI är god och att det görs ytterligare satsning på Studie- och yrkesvägedning.

Budget

Just nu pågår ett intensivt arbete med Nacka kommuns budget för 2016. Vänsterpartiet tar varje år fram ett eget budgetalternativ för kommunen. Det kommer att lämnas in i början av november och diskuteras på budgetfullmäktige den 16 november. Sammanträdet är, som alla kommunfullmäktigemöten, offentligt så vem som helst kan komma och lyssna – hela dagen eller en kortare stund. Samtliga partiers budgetförslag finns tillgängliga på nacka.se någon vecka före sammanträdet. Vi kommer också att ta fram några saker som vi tycker är särskilt viktiga och skriva om dem här när förslaget är klart.

Politiska caféer igen

Nu kommer vi igång med politiska caféer igen. 1:a oktober och 19 november i partilokalen kl 18.30 är alla intresserade välkomna att prata politik. Vi har ingen fast dagordning utan de som kommer diskuterar det de kommer överens om. Kaffe, te och mackor finns till alla som kommer.

Mellan Revolution och bort med moms på maten

På det politiska caféet den 21 maj kom 6 medlemmar och diskuterade ideologi och visioner. Utgångspunkten var en artikel i ETC där Göran Greider tar upp bristen på ideologi inom Socialdemokratiska partiet. Vi diskuterade hur vår vision om ett bra samhälle att leva i ser ut. Lite handlade det också om hur vi tänker att det skulle kunna gå till att ta sig dit. Det blev bara början på en diskussion som förhoppningsvis kommer att fortsätta i form av en studiecirkel eller en serie diskussionskvällar till hösten. Vi var överens om att samhället förändrats så mycket sedan Marx presenterade sina teorier att det är dags att revidera en del idéer. Som en av deltagarna sade: Det måste väl finnas något mellan revolution och bort med moms på maten.
Nu blir det inget mera politiskt café före sommaren men till hösten kommer de tillbaka i någon form så håll utkik efter mera information framåt mitten av augusti.

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Instagram

 • karlmarx friedrichengels
 • Vi ses vl p lrdag p Internationella festen i Fiskis?
 • Elisabeth vr avgende representant i kommunens ldrenmnd p utfrgning hos
 • 1 maj 2018 var s jkla fint! Perfekt pepp nu
 • Samlas med oss i Orminge infr 1 majtget p Medis!
 • Danne vr representant bland kommunens revisorer berttar hur kommunens arbete
 • Vr glada grupp av frtroendevalda i kommunens nmnder ses och
 • Vi har satt ihop en kommunikationsgrupp som ska arbeta med
 • Vi r p plats p Valskolan Vnsterpartiets storsatsning fr
 • Avslutningen av landstingskonferensen med Internationalen nu har Vnsterpartiet ett nytt
 • Ramzi och Amanda tv av Vra ombud p landstingslistans konferens
 • Konferensen fr landstingspolitiska programmet r ppnat! Vi i Nacka r
 • Frorten Mot Vld r p plats p Landstingskonferensen och pratar
 • Vi r p plats p Landstingskonferensen som just nu hlls
 • Insndare i veckans NackaVrmd Posten om Alliansens jmlikhetsfientliga kultur och
 • Fatemeh Khavari fatemekhavari79 talesperson fr ungisverigenu talade p Vnsterpartiets kongress
 • NoStranger
 • gonblicksbild i en av pauserna p rsmtet i sndags Mycket
 • Igr rstade de andra partierna ner Vnsterpartiets frslag om lgre
 • Vr gruppledare Rolf Wasteson talar i kommunfullmktige om hur bra