Förtroendevalda

Kommunfullmäktige:

Rolf Wasteson, ordinarie, gruppledare

[email protected]

Birgit Hansson, ordinarie

[email protected]

Barbro Sörman, ordinarie

[email protected]

Borna Roshani, ersättare

[email protected]

Kommunstyrelsen

Rolf Wasteson

[email protected]

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rolf Wasteson (ersättare)

[email protected]

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Rolf Wasteson (ersättare)

[email protected]

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Rolf Wasteson (ersättare)

[email protected]

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Ronald Eriksson, ordinarie

[email protected]

Cecilia Malmgren, ersättare

[email protected]

Fritidsnämnden

Oscar Dahlström, ersättare

[email protected]

Kulturnämnden

Fredrik Holmqvist, ordinarie

[email protected]

Socialnämnden

Agneta Johansson, ordinarie

[email protected]

Äldrenämnden

Elisabeth Persson-Grip, ersättare

Arbets- och företagsnämnden

Ramzi Ben Youssef, ersättare

[email protected]

Valnämnden

Birgitta Rasmussen, ordinarie

[email protected]

Hans Wigren, ersättare

[email protected]

Mångfaldskommittén

Jamil Jumaa

[email protected]

Nämndemän i Nacka Tingsrätt (utses av Landstinget)

Birgit Hansson

[email protected]

Elisabeth Persson-Grip

Styrelserna för Nacka Energi och Nacka Energi Försäljnings AB

Staffan Hjalmarsson, ersättare

[email protected]

Styrelsen för Nysätra fastighets AB

Rolf Wasteson (ersättare)

[email protected]

Styrelsen för Nacka stadshus AB

Rolf Wasteson (ersättare)

[email protected]

Gruppledning för partiföreningens kommunala grupp

Rolf Wasteson (gruppledare)

[email protected]

Agneta Johansson

[email protected]

Birgit Hansson

[email protected]

Revisor

Dan Johansson

[email protected]

Politisk sekreterare

Ellen Brink

[email protected]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *