• Hem
 • Förtroendevalda...
sida

Förtroendevalda

Kommunfullmäktige:

 • Rolf Wasteson, ordinarie, gruppledare

[email protected]

 • Birgit Hansson, ordinarie

[email protected]

 • Borna Rowshani, ordinarie

[email protected]

 • Agneta Johansson, ersättare

[email protected]

 • Ronald Eriksson, ersättare

[email protected]

 

Kommunstyrelsen

 • Rolf Wasteson, ordinarie

[email protected]

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

 • Rolf Wasteson, ersättare

[email protected]

 

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

 • Rolf Wasteson, ersättare

[email protected]

 

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

 • Rolf Wasteson, ersättare

[email protected]

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

 • Ronald Eriksson, ordinarie

[email protected]

 • Cecilia Malmgren, ersättare

[email protected]

 

Fritidsnämnden

 • Tomas Ottosson, ersättare

[email protected]

 

Kulturnämnden

 • Fredrik Holmqvist, ordinarie

[email protected]

 

Socialnämnden

 • Agneta Johansson, ordinarie

[email protected]

 

Äldrenämnden

 • Amanda Sandholm, ersättare

[email protected]

 

Arbets- och företagsnämnden

 • Ramzi Ben Youssef, ersättare

[email protected]

 

Valnämnden

 • Birgitta Rasmussen, ordinarie

[email protected]

 • Hans Wigren, ersättare

[email protected]

 

Mångfaldskommittén

 • Jamil Jumaa, ordinarie

[email protected]

 

Nämndemän i Nacka Tingsrätt (utses av Landstinget)

 • Birgit Hansson

[email protected]

 

Styrelserna för Nacka Energi och Nacka Energi Försäljnings AB

 • Staffan Hjalmarsson, ersättare

[email protected]

 

Styrelsen för Nysätra fastighets AB

 • Rolf Wasteson, ersättare

[email protected]

 

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

 • Hans Wigren, ersättare

[email protected]

 

Styrelsen för Nacka stadshus AB

 • Rolf Wasteson, ersättare

[email protected]

 

Gruppledning för partiföreningens kommunala grupp

 • Rolf Wasteson (gruppledare)

[email protected]

 • Agneta Johansson

[email protected]

 • Birgit Hansson

[email protected]

 

Revisor

 • Dan Johansson

[email protected]

 

Politisk sekreterare

 • Hampus Byström

[email protected]

Kopiera länk