Klimatet är inte till salu!

Klimatintetillsalu

• Fri tillgång till Nackas natur

• Rör inte våra naturreservat

• Insamling av matavfall för alla

För att leva klimatsmart måste Nackas invånare få lättare att välja andra alternativ än bilen för sina resor. Vänsterpartiet i Nacka vill att kommunen planeras för korta transporter och förbättrad närservice.

Stora affärscentra skall enkelt nås med kollektivtrafik. Biltrafiken ska minska – det minskar miljöbelastningen, energibehovet och bullret.

All verksamhet måste riktas in på minskning av koldioxidutsläpp. Kommunen ska därför verka för minskad köttkonsumtion, främja användning av förnybara energislag som vindkraft, biobränslen och solenergi samt nyproduktion av passivhus.

När Nacka bygger stad är det viktigt att miljön inte kommer i kläm. Parker, skogspartier och skyddade utemiljöer är en viktig del i staden. Stränderna ska vara lättillgängliga för alla, men på många ställen i Nacka kommer allmänheten inte fram till dem. Kommunen får inte fortsätta att göra undantag från regler om strandskydd. Strandpromenader och andra strövstigar för allmänheten måste byggas ut.

Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar för badplatser och att badvattnet är rent.

Rena sjöar förutsätter en plan för att ta hand om och rena dagvattnet. Vänsterpartiet vill ha flera nya naturreservat – Skarpnäs, Skuruparken och Ryssbergen – och att de inte naggas i kanten genom försäljning av villatomter för finansiering av reservaten.

Avfallsmängderna är fortfarande för stora. Kommunen måste informera mer för att ändra invånarnas beteende och göra flera lokala och effektiva stationer nära bostäderna. Fastighetsägare ska uppmuntras att erbjuda sortering av matavfall och matsopor bör tas tillvara även från flerfamiljshus. Grovsophämtning bör återinföras.

Gilla oss på Facebook
Följ oss på Instagram
 • Fyra lokalfreningar i samlad trupp p Syninge kursgrd Nacka Vrmd
 • Vr delegation p Storstockholms valkongress! Idag beslutas vilka som str
 • Dagens bsta replik! vrturnu Repost vansterpartieteskilstuna getrepost
 • Tyvrr mste kvllens kaf stllas in pga ofrutsedda hndelser Vi
 • Medlemsmte med Ali Esbati som berttade om Vnsterpartiets budgetsatsningar Hur
 • Vi bjuder p fika och pratar om framtiden! Kaf Papa
 • Inspelningar frn tio utvalda seminarier frn rets Vnsterdagarna finns nu
 • V Nacka p plats p Vnsterdagarna i Malm Aron Etzler
 • Vnsterdagarna r i full gng flj vad som hnder p
 • Filosofen och frfattaren Torbjrn Tnnsj var med oss p vr
 • Repost vansterpartiethbg getrepost