Kulturen och fritiden är inte till salu!

Kulturintetillsalu

• Låt biblioteken vara folkets

• Musikskolan ska vara till för alla

• Gratis lokaler för Nackas föreningar                                            

Alla skall kunna delta i en bred kultur- och fritidsverksamhet. Ingen ska hindras av ekonomiska och andra förutsättningar. Kultur- och fritidspolitiken i Nacka ska särskilt beakta barns och ungdomars situation och kulturella behov.

Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, kön, religion, språk eller samhällsklass. Det är en viktig samlingsplats och en demokratisk arena. Vänsterpartiet vill att det skall vara en kommunal verksamhet och inte överlåtas i privata händer som idag. Biblioteken ska kontinuerligt förnya bok- och mediebeståndet och återuppta besök på arbetsplatser, äldreboenden etc.

Vi slår vakt om och vill utveckla musikskolan. Med kommunal musikskola finns det ökad möjlighet till bredd i undervisningen. Avgiften ska vara så låg att den inte hindrar någon från att vara med. Vänsterpartiet vill att den avskaffas helt inom mandatperioden.

Kulturhus och idrottslokaler behövs i alla kommundelar och större bostadsområden.

Ett badhus i Orminge ska omedelbart byggas.

Genom generöst föreningsstöd ska det vara möjligt för föreningar att ordna fler och olika evenemang. Fritidsgårdar ska finnas i varje kommundel. Tjejverkstan har varit under luppen under 2014 och Vänsterpartiet anser att behovet är stort av en verksamhet för unga kvinnor.