sida

Nacka är inte till salu!

Nackaintetillsalu

Omtanke – tillsammans gör, äger och lever vi i Nacka!

Jämlikhet – kvinnor, män, barn, äldre, gammal- och nyanlända, alla är med!

Överlevnad – vi bygger Nacka så att vi reser mer kollektivt för att spara klimat och natur!

 

Omtanke! Jämlikhet! Överlevnad! Medborgarnas möjligheter till ett bra liv påverkas av klass, kön och hållbar livsmiljö.

Nacka är en privatiserad kommun. Mycket av välfärden sköts av privata bolag. Vänsterpartiet i Nacka vill använda våra gemensamma resurser i kommunen till en bra välfärd, inte till vinster i riskkapitalbolagens kassor i skatteparadisen.

Nacka är en av Sveriges rikaste kommuner. Många invånare lever ett gott liv, men tyvärr gäller det inte alla. Skillnader i hälsa, utbildning och inkomst är stora mellan olika bostadsområden. För att inte sociala problem ska öka, måste skillnaderna, segregationen, minska.

Underordning som kvinnor upplever ser vi tyvärr i Nacka. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti som arbetar för förändring. Den grunden avspeglar sig i all vår politik, från barnomsorg till bostadslösningar.

Nacka är en kommun med mycket sjö och natur, men den är utsatt. Försurning, övergödning och nedsmutsning hotar miljön. Och vi måste ta ett gemensamt ansvar för kommande generationer.

Den ökande biltrafiken är den största faran för miljö och klimat. Därför vill vi att kollektivtrafiken byggs ut kraftigt, med både tunnelbana och bussar. En effektiv och bekväm kollektivtrafik gör att de flesta väljer den istället för bilen. Planera det nya Nacka för kollektivtrafik, inte bilism!

Kopiera länk