sida

Tryggheten är inte till salu!

Trygghetintetillsalu

• Verklig valfrihet!

• Bra arbetsvillkor för anställda inom omsorgen

• Olika former av boenden för äldre utifrån behov

Vänsterpartiet vill höja kvaliteten i äldreomsorgen. Alla äldre ska ha inflytande över sin vardag. De skall i så stor utsträckning som möjligt själva få bestämma vad de vill ha hjälp med. Skattepengarna ska inte gå till riskkapitalbolag som för ut vinster från äldreomsorgen till skatteparadis.

Valfrihet är inte att kunna välja vilka av 50 olika privata utförare som ska städa hemma hos en äldre person. Det är i stället att kunna välja bland tjänsternas innehåll.

Det är viktigt både för funktionshindrade och äldre med närhet till service. Nacka måste bygga avsevärt fler hyresbostäder för att kunna möta framtida behov. Ett kommunalt bostadsbolag behövs för att behoven av hyresrätter ska tillgodoses.

Utbudet av äldrebostäder måste bli mer varierat. Vi vill att det byggs allt från kollektivbostäder – där hyresgästerna själva tar hand om skötseln – till trygghetsboende och servicelägenheter med olika grader av personaltäthet. Kollektivtrafiken behöver bli mer tillgänglig för äldre och handikappade. Färdtjänsten ska vara lätt att använda. Snöröjningen måste fungera så att man tryggt kan komma ut – oavsett hur rörlig man är.

Tryggheten och arbetsförhållandena för anställda inom omsorgerna måste förbättras. Samtliga auktoriserade företag ska ha kollektivavtal och personalen ska ha den utbildning som krävs för arbetet. Kommunens upphandling av omsorgstjänster måste förbättras och kvalitetsuppföljningar ska ske betydligt mer professionellt än som nu är fallet. Hemtjänst ska erbjudas även i kommunal regi.

Meddelarfrihet ska gälla för samtliga anställda inom omsorgen för att säkerställa god kvalitet och bra arbetsvillkor. Vänsterpartiet vill på sikt införa en arbetstidsförkortning till 6 timmar per dag inom den kommunala omsorgen.

Kopiera länk