Våra hem är inte till salu!

• Nacka ska ha ett kommunalt bostadsbolag

• Bygg billiga och varaktiga hyresrätter! Inga fler villamattor!

• Bättre och långsiktig bygg- och bostadsplanering

Nacka behöver öka antalet varaktiga och billiga hyresrätter. Bland annat för att unga ska kunna bo kvar i kommunen och för att det ska finnas hem för våldsutsatta kvinnor och barn. Dessutom behövs fler bostäder med närhet till samhällsservice för äldre och människor med fysiska och psykiska funktionshinder.

Vänsterpartiet vill att nya bostäder byggs i områden som har nära till kollektivtrafik och att hänsyn tas till tillgänglighet till naturen. Alla ska ha tillgång till våra stränder.

Strandskyddet och våra naturreservat går inte att tulla på.

För att ha en långsiktig och väl fungerande planering behöver ett allmännyttigt bostadsbolag återupprättas. Det kommunala bolaget ska förvalta och låta bygga bostäder. Detta kan användas för att pressa de höga priserna på bostäder. Bostäder ska inte ses som varor utan i stället kunna bebos av människor från alla sammanhang. Segregering ska motverkas.

I samband med nybyggnation krävs planering av skolor, lekplatser, kollektivtrafik och annat som människor behöver i sin vardag. Det klarar inte den fria marknaden av – den är bara intresserad av sin egen vinst.