Bibliotek

Ekomarxism: Grundtexter

Ekomarxism: Grundtexter

Upphov: red.: Rikard Warlenius ; James O’Connor, Ted Benton, Kate Soper …

Utgivare/År: Hägersten : Tankekraft, 2014

ISBN: 978-91-86273-41-5

Sidor: 462 sidor

Ämnen: Ekonomi, Klimat, Marxism, Produktion, Socialism

”Under senare år har marxismen berikats med ekologiska tankegods, samtidigt som en bortglömd ekologisk sida hos Marx, Engels och den första generationens marxister har avtäckts. I denna volym publiceras sex av den ekologiska marxismens grundtexter, skrivna av James O’Connor, Ted Benton, Kate Soper, Paul Burkett, John Bellamy Foster, Brett Clark och Richard York. De sätts även i ett vidare ideologiskt och politiskt sammanhang i en utförlig introduktion.”

”Samtidigt som den ekologiska marxismen delar den radikala miljörörelsens analys av ekonomisk tillväxt som i grunden ohållbar, anser den, till skillnad från exempelvis ekologiska ekonomer, inte att en stillastående eller rent av krympande kapitalistiskt ekonomi är möjlig. Strikt logiskt utmynnar därmed en ekomarxistisk analys i att en hållbar kapitalism är en självmotsägelse.”
Ur Rikard Warlenius inledning

Kopiera länk