Bibliotek

Gemensam nytta / Ugo Mattei

Gemensam nytta

Upphov: Ugo Mattei ; övers.: Lars Hermansson

Utgivare/År: Delsbo : Balder, 2016

ISBN: 978-91-983322-0-9

Sidor: 192 sidor

Ämnen: Europa, Historia, Kapitalism, Samhällsliv

”Expropriering är reglerat i lag så att den enskilde garanteras ersättning om hens mark tas i anspråk för andras syften. Men när stater eller kommuner säljer ut det som tillhör alla, och alltså även efterlevande släkten, då finns ingen motsvarande reglering. I Gemensam nytta undersöker den italienske juridikprofessorn Ugo Mattei hur synen på det gemensamma förändrats från medeltiden till idag och visar hur centrala mänskliga behov och intressen blir klämda mellan staters och privata aktörers jakt på vinst. Boken skrevs som ett manifest och har väckt livlig debatt i Italien och runt om i Europa, genom sitt passionerade och sakkunniga försvar för allmänningen och våra gemensamma tillgångar.”

Kopiera länk