Bibliotek

Kommunismens idé

Kommunismens idé

Upphov: Alain Badiou, Alberto Toscano, Alessandro Russo, Antonio Negri, Bruno Bosteels …

Utgivare/År: Hägersten : Tankekraft, 2011

ISBN: 978-91-86273-17-0

Sidor: 316 sidor

Ämnen: Filosofi, Kommunistiska rörelser, Marxism

”Att göra åtskillnad mellan kommunismens löften och 1900-talets totalitära tragedier är ingen enkel uppgift. Men i en värld som hotas av miljömässiga katastrofer, nya former av apartheid och oöverstigliga klyftor mellan inkluderade och exkluderade finns det ett akut behov av nya idéer som kan vägleda strävan efter ett verkligt fritt och jämlikt samhälle. I denna volym ger femton av dagens viktigaste vänsterteoretiker sin syn på kommunismens begrepp. Utifrån olika infallsvinkar diskuterar de möjligheten av att gentemot kapitalismens kriser och privatiseringar återupprätta kommunismen som namnet på den radikala filosofin och politiken. I kontrast till den rådande uppdelningen i privat och offentligt pekar kommunismen fram mot ”det gemensamma” i den mänskliga tillvaron, de delade resurser och förmågor som kan göra en annan värld möjlig.” Författare: Alain Badiou, Alberto Toscano, Alessandro Russo, Antonio Negri, Bruno Bosteels, Costas Douzinas, Gianni Vattimo, Jacques Rancière, Jean-Luc Nancy, Judith Balso, Michael Hardt, Peter Hallward, Slavoj Žižek, Susan Buck-Morss, Terry Eagleton

Kopiera länk