Bibliotek

Kommunistiska manifestet (Röda Rummet, 2017)

Kommunistiska manifestet

Upphov: Karl Marx, Friedrich Engels ; Lev Trotskij ; övers. Per-Olof Mattson

Utgivare/År: Stockholm : Röda Rummet, 2017

ISBN: 978-91-637-5522-4

Sidor: 72 sidor

Ämnen: Kapitalism, Kommunistiska rörelser, Marxism, Socialism

Bokförläggarna Röda Rummets utgåva av Kommunistiska manifestet, som skrevs 1848. Inledning av P O Mattsson om hur Manifestet kom till. Efterskrift av Leo Trotskij, skrivet inför 90-årsjubileet 1938.

Kopiera länk