Bibliotek

Rasismer i Europa – Kontinuitet och förändring

Rasismer i Europa – Kontinuitet och förändring; Rapport från forskarseminariet 5 november 2003

Upphov: red.: Katarina Mattsson, Ingemar Lindberg ; Ali Esbati, Étienne Balibar, Philomena Essed, Stefan Jonsson

Utgivare/År: Stockholm : Agora forskarnätverk, 2004

ISBN: 9789189483330

Sidor: 156 sidor

Ämnen: Europa, Rasism

”Är Sverige och Europa rasistiskt? Få termer är så politiskt laddade som ordet rasism. Kunskapen om rasismen är liten och meningsmotsättningarna stora. Därmed är metoderna att bekämpa rasismen och dess uttryck begränsade.
Boken Rasismer i Europa – kontinuitet och förändring lyfter fram rasismen som en av de stora ödesfrågorna i Europa. Vi har etniskt skiktade samhällen och vi måste förstå vad rasismen egentligen är, nu mer än någonsin. Utifrån olika perspektiv närmar sig europeiska forskare och debattörer frågor som: vad gör att vi kallar vissa attityder och handlingar rasistiska? Vilken roll spelar föreställningar om ”vi” och ”dom”? Vad formar människors upplevelser av likhet och samhörighet? Vilken roll spelar vithet som norm? Hur reproduceras rasism?”

Kopiera länk