Bibliotek

Realismens seger – Litteraturkritiska essäer / Georg Lukács

Realismens seger – Litteraturkritiska essäer

Upphov: red.: Lars Bjurman ; Georg Lukács

Utgivare/År: Lund : Arkiv, 1983

ISBN: 98-85118-885

Sidor: 307 sidor

Ämnen: Kultur, Marxism

”I denna volym återfinns Georg Lukács (1885–1971) viktigaste litteraturkritiska uppsatser från 1930-talet. Här lanserar och utvecklar han sin berömda teori om ”realismens seger”. Det som enligt Lukács gör den klassiska borgerliga realistiska berättartraditionen oöverträffad är att dess främsta företrädare – oberoende av och ofta mot egna politiska uppfattningar – på ett fullödigt sätt låter det borgerliga samhällets motsägelser öppet träda fram. Lukács uppslagsrika och originella analyser av författare som Balzac, Stendhal, Tolstoj, Ibsen och andra lade grunden för en marxistisk litteraturförståelse. Trots att Lukács bidrag har utsatts för lidelsefull kritik är de fortfarande den givna utgångspunkten för all marxistisk litteraturteori.”

Kopiera länk